הקדמה:

  • חוק התגמולים לחסידי אומות העולם מגדיר מיהו חסיד אומות העולם וקובע שורה של הטבות המגיעות לחסידי אומות העולם ושאיריהם, הכוללות, בין היתר:
  • תגמול חודשי
  • הטבות רפואיות
  • הטבות בדיור

פרטי החוק

שם החוק:
חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995
נוסח החוק:

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים