• חוק התגמולים לחסידי אומות העולם מגדיר מיהו חסיד אומות העולם וקובע שורה של הטבות המגיעות לחסידי אומות העולם ושאיריהם.

פרטים

שם החוק:חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר העבודה והרווחה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים