חסידי אומות העולם

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
הפורטל מרכז את הזכויות הניתנות לחסידי אומות העולם שחיים בישראל.

חסיד אומות העולם הוא אדם שאינו יהודי אשר סיכן את חייו, חירותו ובטחונו, כדי להציל יהודי אחד או יותר, מסכנת מוות, או מגירוש למחנות המוות, מבלי לבקש מראש תמורה כספית.
חוק התגמולים לחסידי אומות העולם בא להוקיר אנשים ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים. אדם שהוכר כחסיד אומות העולם זכאי למדליה ותעודת כבוד ושמו נרשם על קיר הכבוד בגן חסידי אומות העולם, ב"יד ושם" בירושלים.
חסיד אומות העולם המהגר לישראל זכאי לגמלה חודשית מהביטוח הלאומי ולהטבות נוספות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


קבלת קצבה נוספת מהמוסד לביטוח לאומי

מחשבון חדש באתר המוסד לביטוח לאומי יבדוק את זכאותכם לקבל שתי קצבאות במקביל