הקדמה:

חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953 נותן חינוך לכל ילד בישראל. החינוך ניתן על ידי מהמדינה לפי תכנית לימודים ללא כל קשר לגוף מפלגת עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה ובפיקוחו של השר או של מי שהוסמך לכך. שאיפת החוק לתת חינוך אחיד לכל ילדי ישראל.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר החינוך

מטרות החוק

 1. לחנך אדם לאהוב ולהעריך אדם אחר, את עמו ואת ארצו, להיות אזרח נאמן למדינת ישראל, לכבד את הוריו ואת משפחתו, את המורשת והזהות התרבותית בישראל ואת השפה העברית.
 2. להנחיל בקרב האדם את העקרונות שבגללם הוקמה מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת על החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וגם לחנך לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים.
 3. ללמד את תולדותיה של ארץ ישראל ומדינת ישראל.
 4. ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם.
 5. לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כשרונותיהם השונים, למיצוי יכולתם כבני אדם החיים חיים איכותיים ובעלי משמעות.
 6. לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השונים, ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה, ובמיומנויות היסוד שיידרשו להם בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה חופשית, ולעודד פעילות גופנית ותרבות פנאי.
 7. לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה, ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים.

חינוך ממלכתי וממלכתי דתי וסמכויות שר החינוך

החוק קובע כי הממונה על החינוך הממלכתי יהיה שר החינוך. לגבי החינוך הממלכתי דתי קובע החוק, כי יהיה ממונה דתי אורתודוקסי וששר החינוך יידרש להתייעץ עם מועצה מיוחדת בכל הקשור בחינוך זה. לשר החינוך רוכזו סמכויות רחבות הכוללות אפשרות להתערב בתוכנית לימודים, לסגור בתי ספר, לקבוע תכניות השלמה מיוחדות לתוכנית הלימודים ולהכריז על בית ספר ניסוי.

עדכונים לחוק

תיקונים

 • תיקון מס' 7, התשס"ז-2007 - תיקון מס 7 לחוק חינוך ממלכתי התקבל בשנת 2007. מטרת התיקון היא להביא להשתתפות של רשות חינוך מקומית בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים הפועלים בתחום שלה באופן יחסי להשתתפותה בתקציביהם של מוסדות חינוך רשמיים דומים הפועלים בתחומה.
 • תיקון מס' 13, התש"ע-2010 - תיקון מס' 13 לחוק חינוך ממלכתי התקבל בשנת 2010. מטרת התיקון היא הקמת מועצה לחינוך ממלכתי.
 • תיקון מס' 14 התשע"ב-2011 - תיקון מס' 14 לחוק חינוך ממלכתי התקבל בשנת 2011. מטרת התיקון היא לקבוע כי לא ייקבע ספר לימוד כספר לימוד מאושר אם הוא חלק ממארז הכולל כמה פריטים, כגון חוברות עבודה או תקליטורים, אלא אם כן ניתן לרכוש כל פריט בו בנפרד.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.