חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953 נותן חינוך לכל ילד בישראל. החינוך ניתן על ידי מהמדינה לפי תוכנית לימודים ללא כל קשר לגוף מפלגת עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה ובפיקוחו של השר או של מי שהוסמך לכך. שאיפת החוק לתת חינוך אחיד לכל ילדי ישראל.

פרטים

שם החוק:חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר החינוך

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.