חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 (המוכר גם בכינויו "חוק חינוך חובה"), קובע כי המדינה מחוייבת לספק לכל ילד בישראל חינוך.

פרטים

שם החוק:
חוק לימוד חובה, תש"ט-1949
שר אחראי:
שר החינוך

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים