הקדמה:

חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 (המוכר גם בכינויו "חוק חינוך חובה"), קובע כי המדינה מחוייבת לספק לכל ילד בישראל חינוך.
במועד שבו נחקק החוק נקבעה תקופת לימוד חובה בכיתות א' - ח' (בית ספר יסודי). במהלך השנים הוארכה התקופה בהדרגה עד למצבה הנוכחי - מגיל 3 עד סיום כיתה י"ב.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק לימוד חובה, תש"ט-1949
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר החינוך

משמעותו של חוק לימוד חובה היא שכל הילדים מגילאי גן ועד כיתה י"ב חייבים ללמוד במוסד חינוכי מוכר.

  • החוק קובע כי הוריו של כל ילד בגילאים אלה אחראים לכך שילדם ילמד במסגרות חינוך מתאימות, ואם לא יעשו כן דינם מאסר או קנס.
  • עיקרון נוסף שהוכנס בחוק הוא החובה של המדינה לספק את החינוך בחינם.

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 16 משנת 1984 קובע כי חינוך חובה חינם יחל מגיל 3 שנים במקום 5. נכון לשנת הלימודים התשע"ו (2015-2016), עדיין לא יופעלו אמצעי אכיפה על רישום ילדים בגילאי 4-3 שנים לגן שקיבל רישיון ממשרד החינוך. למידע נוסף, ראו רישום לגן ילדים.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים