הקדמה:

חוק יחסי ממון בין בני זוג נועד להסדיר את נושא חלוקת הרכוש של זוג נשוי במקרה של גירושין או פטירה של אחד מהם.

על פי החוק, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית מרכושם המשותף. נוסף לכך, החוק קובע שנכסים שהיו שייכים לבן הזוג לפני הנישואין, או שקיבלם בירושה או במתנה במהלך הנישואין, לא יחולקו בין בני הזוג.

במקרים בהם בני זוג חתמו על הסכם יחסי ממון, כללי ההסכם יחליפו את כללי החוק ויקבעו לגבי אופן חלוקת הרכוש.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 4, התשס"ט–2008: מאפשר חלוקת רכוש בין בני זוג עוד בטרם מתן הגט

נושאים וזכויות

הרחבות ופרסומים

תודות