הסכם יחסי ממון נועד להגדיר כיצד יחולקו נכסיהם של בני זוג נשוי עם סיום נישואיהם
הסכם יחסי ממון תקף גם לגבי מי שנישאו או עתידים להינשא בנישואים אזרחיים כולל בני זוג מאותו מין
בני זוג מאותו המין אינם יכולים לאשר את ההסכם בערכאה דתית
מומלץ להסתייע בעורך דין בעריכת ההסכם
בקשה לאישור הסכם כרוכה בתשלום אגרה
לפרטים נוספים ראו חוק יחסי ממון בין בני זוג


חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע, כי בעת פטירה או גירושין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית משווי הרכוש והממון המשותף שצברו במהלך נישואיהם, בהתאם להסדר איזון משאבים.

 • אם זוג נשוי מעוניין כי במקרה של פקיעת הנישואין, הרכוש יחולק באופן שונה, צריך לקבוע את זה באופן מפורש בהסכם יחסי ממון.
 • בני זוג יכולים לערוך את הסכם הממון לפני נישואיהם, או במהלך הנישואים. חשוב לציין שמועד עריכת ההסכם משפיע על האופן שבו ניתן לאשר אותו.
 • החוק תקף גם על בני זוג שנישאו או עתידים להינשא בנישואין אזרחיים, כולל בני זוג מאותו מין.
 • בני זוג מאותו מין אינם יכולים לאשר את ההסכם בערכאה הדתית, ולא כל הערכאות הדתיות יסכימו לאשר הסכם עבור זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים.
 • כאשר בני זוג שאינם נשואים, אך חיים ביחד, רוצים לערוך הסכם המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית ביניהם, ניתן לעשות זאת ע"י הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג אשר עומדים להינשא, או שכבר נשואים.
 • האמור חל גם על מי שעומדים להינשא או נשואים בנישואין אזרחיים בחו"ל, כולל בני זוג מאותו מין.

שלבי ההליך

 • עקב מורכבות הנושא מומלץ להסתייע בעורך דין לעריכת ההסכם.
 • ההסכם טעון אישור רשמי של בית משפט לענייני משפחה, או נוטריון, לפי העניין:
  • אם מדובר בהסכם שנערך לפני הנישואין, ניתן לאשרו אצל נוטריון (או רשם נישואין). אין צורך לאשר אותו בבית המשפט או בבית הדין הדתי של בני הזוג, אך ניתן לעשות כן.
  • הסכם שנערך לאחר שבני הזוג נישאו, צריך לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה, או בית דין דתי (בית הדין הרבני במקרה של יהודים, בית הדין השרעי במקרה של מוסלמים שנישאו בהתאם לדין המוסלמי, בית הדין הדרוזי וכו').
  • בני זוג מאותו מין שנישאו או עתידים להינשא בנישואין אזרחיים מחו"ל יכולים לאשר את ההסכם אצל נוטריון טרם הנישואין, או בבית המשפט לענייני משפחה, לאחר הנישואין.
 • האישור יינתן רק לאחר שבית המשפט או הנוטריון נוכחו לדעת שבני הזוג גיבשו את ההסכם מרצונם החופשי, תוך הבנת המשמעות של ההסכם ותוצאותיו.
שימו לב
 • הסכם אשר לא אושר כדין על ידי בית המשפט או נוטריון, לפי העניין, לא ייחשב כהסכם ממון בהתאם לחוק, אך עשוי להיחשב כהסכם תקף בין הצדדים לפי חוק החוזים.
 • בני הזוג יכולים להסכים בכתב כי נכסים מסויימים לא יהיו משותפים לצדדים, ואין צורך לאשר הסכם כאמור בבית משפט או אצל נוטריון. לפרטים נוספים ראו הסדר איזון משאבים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

חוקים ונהלים

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות