הקדמה:

חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957 מסדיר את נושא סכסוכי העבודה הקיבוציים במשק הישראלי.

  • בין הנושאים שמסדיר החוק:
  • הגדרת סכסוך עבודה, לרבות הצדדים לסכסוך ואופן ייצוגם.
  • עניינים פרוצדוראלים הקשורים בניהול סכסוכי העבודה.
  • מנגנונים לתיווך ויישוב הסכסוך מחוץ לכתלי בית המשפט.
  • סכסוכים קיבוציים בשירות הציבורי.
  • הוראות בדבר הקמת המועצה ליחסי עבודה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.