הפורטל עוסק בזכויות ובחובות המוטלות על העובדים המתארגנים ועל המעסיקים שעובדיהם מאורגנים בארגון או בוועד עובדים.

חופש ההתאגדות הינו זכות יסוד במשטר דמוקרטי. התאגדות עובדים היא דרך מוכחת לאכיפת זכויות עובדים, ושיפור תנאי עבודתם. בישראל פעילים מספר ארגוני עובדים כלליים, ובשנים האחרונות יש עלייה משמעותית במספר העובדים המשתתפים בהתארגנויות במקום עבודתם.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים