חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957 מבסס את זכות ההתאגדות של העובדים וקובע שורה של הגנות על עובדים מפני התנכלות מעסיק בשל חברותם בארגון עובדים. בנוסף מגדיר החוק מהו הסכם קיבוצי.

פרטים

שם החוק:
חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו