חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו נועד להגן על כבוד האדם וחירותו.

פרטים

שם החוק:חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב-1992
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים