הקדמה:

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 מגדיר מהו פרסום לשון הרע ואלו צעדים יכול לנקוט מי שנפגע מפרסום שכזה

פרטי החוק

שם החוק:
חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".