חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) קובע את התנאים שבהם חייב אדם במזונות בן/בת-זוגו, ילדיו ובני משפחה נוספים וכן את דרך קביעת היקף המזונות, את המקרים שבהם פטור אדם מתשלום מזונות, את תוקף הזכות לקבלת מזונות, את סמכות בית משפט לעניני משפחה‏ בנושא ועוד.

פרטים

שם החוק:חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959‏
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים