במצבים מסויימים ניתן לתבוע מזונות מקרובי משפחה, בתנאי שהקרוב מסוגל לכך מבחינה כלכלית ולתובע אין כל ברירה אחרת
יש לתבוע את המזונות מבן משפחה מדרגת הקרבה הסמוכה ביותר האפשרית, לפי סולם הקרובים הקבוע בחוק


חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) קובע כי, בתנאים מסויימים, אדם חייב במזונות בני משפחה נוספים מלבד ילדיו הקטינים ובן/בת זוגו.

מי זכאי?

 • בני המשפחה הנוספים הזכאים לתבוע מזונות הם:
  • הורי הנתבע והורי בן זוגו
  • ילדיו הבגירים ובני-זוגם
  • נכדיו
  • סבים וסבתות של הנתבע ושל בן-זוגו
  • אחים ואחיות של הנתבע ושל בן-זוגו.
 • הזכאות לקבלת מזונות מקרוב משפחה מותנית בעמידה בשלושת התנאים הבאים:
  1. לקרוב המשפחה שתובעים ממנו מזונות נותרה הכנסה מספקת והוא מסוגל לעמוד בכך מבחינה כלכלית לאחר סיפוק הצרכים שלו, של בן-זוגו ושל הילדים הקטינים שלו ושל בן-זוגו.
  2. האדם התובע את המזונות אינו מסוגל לספק את צרכיו מעבודה, מנכסיו או מכל מקור אחר, אף-על-פי שהתאמץ לעשות כן.
  3. התובע אינו יכול לקבל מזונות מבן-זוגו או מהוריו או מעיזבון, או מבן המשפחה הקודם לפי סדר הקרובים שנקבע ברשימה לעיל (החל בהורים וכלה באחים).
דוגמה
סבא התובע דמי מזונות מנכד בעל אמצעים צריך להוכיח כי אין ביכולתו לקבל מזונות מילדיו. לשם כך עליו להגיש תחילה תביעות נגד ילדיו, ורק לאחר מכן הוא רשאי לתבוע את נכדו.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים