הקדמה:

חוק זה בא להגן על נפגע עבירה ולמנוע נזק נוסף שעלול להיגרם לו מהיתקלות תדירה בעבריין מין שפגע בו, בלי לפגוע במידה העולה על הנדרש בזכויותיו של עבריין המין.

החוק מאפשר לבית המשפט להטיל על עבריין מין צו מגבלות על מגורים או על עבודה בקרבת מקום המגורים או מקום העבודה של נפגע העבירה. זאת במקרה ששוכנע, לאחר שקיים דיון בעניין, שלנפגע העבירה עלול להיגרם נזק נפשי של ממש ללא מגבלות אלו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק מגבלות על חזרתו של עברין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים נוספים

פסקי דין

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.