חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, תשס"ה-2004 נועד להגן על נפגע עבירה ולמנוע נזק נוסף שעלול להיגרם לו מהיתקלות תדירה בעבריין מין שפגע בו, בלי לפגוע במידה העולה על הנדרש בזכויותיו של עבריין המין.

פרטים

שם החוק:חוק מגבלות על חזרתו של עברין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר המשפטים

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים נוספים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.