הקדמה:

צו זה נועד להרחיק עבריין מין מסביבת המגורים והעבודה של הנפגע
מטרת החוק הינה למנוע נזק נפשי של ממש מנפגע העבירה כתוצאה מנוכחות עבריין המין בסביבתו
ככלל, את הבקשה לצו מגבלות יש להגיש בשלב גזר הדין, לפני שחרור עבריין המין ממאסר או אשפוז, או בתוך שלושה חודשים משחרורו
נפגעות ונפגעי עבירות מין זכאים לקבל סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי בהליכים להוצאת צו מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבתם


חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה מאפשר לבית המשפט להטיל מגבלות על עבריין מין לאחר גזר הדין או לאחר ריצוי העונש, כדי להגן על נפגע העבירה.

 • בית המשפט יטיל את הצו על עבריין מין, במקרה ששוכנע לאחר דיון בעניין, שלאדם אשר נפגע ממנו עלול להיגרם נזק נפשי של ממש אם העבריין יתגורר או יעבוד בקרבתו.
 • הצו שיתקבל יגדיר את האזור בו ייאסר על עבריין המין להתגורר או לעבוד.
 • בית המשפט רשאי להטיל את המגבלות לתקופה של עד 3 שנים, ובסמכותו להאריך את הצו מעת לעת.

אוכלוסיית היעד

 • כל אדם אשר נפגע מעבירה המוגדרת כעבירת מין, וביהמ"ש שוכנע כי ייגרם לאותו נפגע נזק נפשי, אם עבריין המין יתגורר או יעבוד בקרבת מקום מגוריו או מקום עבודתו.

מי זכאי להגיש בקשה לצו מגבלות

 • את הבקשה לצו מגבלות יכולים להגיש:
 1. נפגע העבירה או אדם מטעמו שקיבל ממנו הרשאה בכתב
 2. היועץ המשפטי לממשלה או נציגו
 3. תובע משטרתי או תובע צבאי, בהתאם למקרה
 4. עובד סוציאלי

הגשת הבקשה לצו מגבלות

 • הבקשה תוגש לבית המשפט שדן בתיק הפלילי נגד עבריין המין.
 • הדיון יתקיים מיד לאחר מתן גזר הדין ואם עבריין המין נידון לעונש מאסר בפועל או שבית משפט ציווה על אשפוזו – לפני שחרורו מן המאסר או מן האשפוז, או סמוך לאחר השחרור מן האשפוז.
 • במקרים מיוחדים יקיים בית המשפט דיון בבקשה עד שלושה חודשים מיום שחרורו ממאסר.
 • במקרה שהוטל צו פיקוח על עבריין המין שכולל מגבלות על מגורים או עבודה בקרבת נפגע העבירה, יכול בית המשפט לדון בבקשה לצו מגבלות לקראת סיום תקופת צו הפיקוח או במקרים מיוחדים בתוך שלושה חודשים ממועד סיומו.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה