בנובמבר 2009 הוכנס תיקון לרישיון המפעילות הסלולריות. התיקון, המכונה "חוק ניתוק זיקה" נועד לאפשר שוויון מלא במתן הטבות בין אם המכשיר הסלולרי נרכש מהחברה הסלולרית ובין אם נרכש באופן פרטי (חנות פרטית, חברה סלולרית אחרת או בחו"ל).

על פי התיקון, לקוח המעוניין לרכוש מכשיר סלולרי שלא דרך חברה סלולרית, יוכל לעשות זאת, ובנוסף לקבל בחברות הסלולריות את אותן ההטבות הכספיות המגיעות ללקוח שרכש מכשיר מאותה חברה, ובתנאי שיעמוד במספר דרישות שנקבעו.

התיקון בא להקל על המעבר בין חברה סלולרית אחת לאחרת, המציעה לו תנאים טובים יותר להתקשרות, כך שהמעבר לא יהיה כרוך בהפסד של זכויות, שהיה זכאי להן בעקבות רכישת המכשיר הסלולרי.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים