מנוי שרכש מכשיר סלולרי באופן פרטי, זכאי לקבל את אותן ההטבות כמו מנוי שרכש מכשיר דומה מחברת הסלולר
מדובר בהטבות כספיות מתחום התקשורת בלבד (לא שירותי ביטוח וכו')


על פי התיקון לרישיון המפעילות הסלולריות, המכונה חוק ניתוק זיקה, מנוי בחברה סלולרית שרכש את המכשיר הסלולרי שלא דרך החברה, זכאי לקבל את אותן ההטבות הכספיות המגיעות ללקוח שרכש מכשיר מאותה חברה (בתנאי שיעמוד בדרישות הקבועות בחוק).

 • החברה הסלולרית תקבע עבור דגמים של מכשירי סלולר שהיא אינה משווקת לא יותר מ-6 רמות סיווג, וכן את תנאי מתן הזיכוי וגובהו לכל אחת מהרמות.
 • גובה ההטבות ותנאי ההטבות צריכים להיות מתואמים עם אלו שהיא מעניקה למכשירי סלולר המשווקים על ידה, שהם מכשירים מדגמים בעלי מאפיינים דומים.
 • ההטבות יינתנו על ידי החברה הסלולרית למשך תקופה שלא תפחת מהתקופה שבה ניתנו ההטבות למנוי הרוכש ציוד מהחברה הסלולרית. כלומר, החברה הסלולרית צריכה להתייחס בצורה שווה ללקוח שהגיע עם מכשיר וללקוח שרכש את המכשיר ממנה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיע לחברה הסלולרית עם המכשיר הסלולרי שנרכש, ולהציג אישור קנייה (כגון: קבלה, חשבונית מס, חשבון טלפון או דף פירוט חיובים של כרטיס אשראי).
 • החברה הסלולרית תסווג את הציוד שברשות המנוי לאחת מהרמות שנקבעו על ידה, ותעניק לו את ההטבות בהתאם.
 • יש לשים לב לפרטים הבאים:
  • על הקבלה להיות מתקופה שלא תעלה על שלוש השנים האחרונות.
  • על הקבלה צריך להיות רשום שם המכשיר, דגם המכשיר, מחירו, שמו של הרוכש ותאריך רכישת המכשיר.
  • על הקבלה להיות באחת מהשפות הבאות: עברית, רוסית או אנגלית.
  • על הקבלה יהיה רשום שמו של בעל החשבון אליו משויך מספר הטלפון שיקבל את ההטבה.

ההחזר עבור שימוש בזמן אוויר

 • ברוב המקרים ההחזר החודשי בעבור כל מכשיר שונה בין חברות הסלולר. כל אחת מהחברות מחליטה בעצמה כיצד לסווג את המכשירים השונים, וכיצד להתאים להם את גובה ההחזר.
 • בחודש בו לא הגיע הלקוח לרף הדרוש, לא יקבל הלקוח מהחברה הסלולרית החזר כספי באותו החודש. ספירת 36 החודשים תימשך ולא תתעכב.
דוגמה
אדם אשר רכש בחנות פרטית מכשיר במחיר 1,800 ₪ בפריסה ל-36 תשלומים (50 ₪ לחודש), ביקש להצטרף כמנוי לרשת חברה סלולרית.

חברת הסלולר מוכרת מכשיר מהדגם הנ"ל במחיר של 3,600 ₪ בפריסה ל-36 תשלומים (100 ₪ לחודש) ומעניקה זיכוי של 90 ₪ בחודש בו דיבר המנוי בסכום של מעל 199 ₪.

חברת הסלולר תעניק למנוי שרכש את המכשיר מהדגם הנ"ל בחנות הפרטית זיכוי של 90 ₪, בחודש בו דיבר בסכום של מעל 199 ₪, וזאת במשך 36 חודשים (הסכום אותו שילם המנוי באופן פרטי לא ישפיע על הזיכוי שיקבל מהחברה הסלולרית - גם אם שילם פחות).
דוגמה
מנוי רכש בחנות פרטית מכשיר מדגם מסוים, ולאחר 12 חודשים ביקש להצטרף עם מכשיר זה לרשת חברה סלולרית.
המנוי יקבל החזרים עבור המכשיר רק לתקופה של 24 חודשים בהתאם לזיכוי שמעניקה רשת חברה סלולרית בגין שימוש.

חשוב לדעת

 • ההטבות הן רק בתחום התקשורת, ולא כוללות הטבות אחרות כגון: שירותי ביטוח, מתן אביזרים למיניהם בחינם וכד'.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות