חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 מסדיר את הכללים העיקריים לניהול משפט פלילי לאורך השלבים השונים:

  • הליכים מקדמיים: תלונה וחקירה, העמדה לדין, גילוי חומר הראיות וייצוג בעלי הדין.
  • ניהול המשפט עצמו: טענות מקדמיות, הקראת כתב האישום לנאשם, תשובת הנאשם לאישום, סדרי הוכחת האשמה, הכרעת הדין וגזר הדין.
  • הליכים שלאחר פסק הדין: סדרי ערעור, דיון נוסף, משפט חוזר ועוד.

פרטים

שם החוק:חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.