הקדמה:

במקרים בהם מוחלט שלא להגיש כתב אישום, התיק נסגר והטיפול בו מסתיים
רישום התיק הסגור וסיבת הסגירה יתועדו ברישום משטרתי של החשוד
נפגע עבירה שקיבל הודעה כי תיק החקירה בעניינו נסגר, רשאי לערור על סגירת התיק


בסיום החקירה המשטרתית, מעבירה המשטרה את תיק החקירה ליחידה התובעת (יחידת התביעות במשטרה או פרקליטות המדינה לפי סוג העבירה).

 • ישנם מקרים בהם היחידה התובעת תחליט, לאחר קריאת תיק החקירה ובחינת חומר הראיות, שלא להגיש כתב אישום. משמעות הדבר כי התיק נסגר והטיפול בו הסתיים.
 • ייתכנו שלוש סיבות לסגירת התיק:
  1. חוסר אשמה
  2. היעדר ראיות מספיקות
  3. נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין ("חוסר עניין לציבור").
 • במקרים אלה תעביר המשטרה הן לחשוד והן לנפגע העבירה מכתב המודיע על סגירת התיק ואת הסיבה להחלטה.
 • במקרים שבהם התיק נסגר מחוסר ראיות מספיקות או חוסר עניין לציבור, רישום התיק הסגור וסיבת הסגירה יתועדו ברישום משטרתי של החשוד.
 • תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק רישומו מרישומי המשטרה.

מי מוסמך לסגור את התיק

 • חוקר משטרתי - בנסיבות מסוימות יכול להחליט שלא להמשיך ולחקור את התיק. במקרה שמתקבלת החלטה כזו, התיק ייסגר.
 • תובע משטרתי - בעבירות הנמצאות בסמכותה של התביעה המשטרתית, לתובע המשטרתי הסמכות להגיש כתב אישום או לחילופין לסגור את התיק במקרה שמתקבלת ההחלטה שלא להעמיד לדין את החשוד.
 • פרקליט מפרקליטות המדינה - בעבירות הנמצאות בסמכותה של פרקליטות המדינה, לפרקליט המטפל בתיק הסמכות להגיש כתב אישום או לחלופין לסגור את התיק במקרה שמתקבלת ההחלטה שלא להעמיד לדין את החשוד.

סגירת תיק בהסדר

 • יש מקרים שבהם ניתן לסגור את התיק בעניינו של חשוד, אם הוא יודה בביצוע העבירות המיוחסות לו ויקיים תנאים שנקבעו בהסדר.
 • במקרים אלה יירשם כי התיק נסגר בעילה של "סגירת תיק בהסדר", כאשר הפרת תנאי ההסדר תביא להעמדתו לדין של החשוד.
 • למידע נוסף, ראו סגירת תיק פלילי ללא הגשת כתב אישום באמצעות הסדר מותנה.

ערעור על ההחלטה לסגור את התיק

 • נפגע עבירה רשאי להגיש ערר על ההחלטה תוך 60 יום מקבלת ההודעה על סגירת התיק, לפרטים על ההליך ראו: ערר על סגירת תיק חקירה.
 • חשוד רשאי לפנות לתובע שסגר את התיק בבקשה מנומקת לשנות את סיבת הסגירה.

שינוי עילת סגירת תיק

 • לגבי תיק שנסגר בעילה שאינה "חוסר אשמה" (ולכן לא נמחק רישומו) והיחידה התובעת החליטה שלא להעמיד את החשוד לדין, רשאי החשוד לפנות ליחידה התובעת בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה לעילת "חוסר אשמה".
 • את הבקשה לשינוי עילת סגירת התיק יש לשלוח ליחידה התובעת.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

תודות

 • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה