פרויקט או מתחם פינוי בינוי הוא שטח קרקע שהוחלט לפנות את תושביו, להרוס את בתי המגורים שבו ובמקומם לבנות בנייני מגורים חדשים.
חוק פינוי ובינוי (פיצויים) נחקק במטרה להתמודד עם סירובם של דיירים מסוימים להתפנות במסגרת הסכמי פינוי בינוי, כאשר רוב דיירי הבניין המפונה מסכימים לפינוי. בתיקון מס' 6, התשע"ח-2018 הוחלף שם החוק ל"חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי)".

פרטים

שם החוק:חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר המשפטים
חוק קודם:חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים