הקדמה:

חוק רישוי עסקים משנת 1968 ותיקוניו מגדיר את התנאים השונים לקבלת רשיונות לכל סוגי העסקים הקיימים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הפנים

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 18 מיום 05.03.2002 קובע, כחלק מתנאי רשיון העסק של בעלי אולם שמחות, גן אירועים או דיסקוטק, התקנת מד רעש שמטרתו:
    • למדוד את עוצמת הרעש במקום.
    • להתריע על מפלס רעש העולה על 85 דציבל במקומות הישיבה של הנוכחים באירוע.
    • לנתק את זרם החשמל למערכת ההגברה לאחר התרעה של יותר מ-30 שניות.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.