חוק רישוי עסקים מגדיר את התנאים השונים לקבלת רישיונות לכל סוגי העסקים הקיימים.

פרטים

שם החוק:חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הפנים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.