חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 התקבל בכנסת ב-2 לאפריל 2008. החוק מתייחס למבנה, לכשירות ולמטרות מערך המילואים, להיבטיו השונים של שירות המילואים, ולזכויותיו וחובותיו של חייל המילואים.

פרטים

שם החוק:חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הביטחון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.