מילואים/חקיקה ונהלים

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


בערך זה מפורטים חוקים, תקנות ונהלים בנושא מילואים.

ראו גם:

כללי

קריאה למילואים

תגמולים

תעסוקה