בערך זה מפורטים חוקים, תקנות ונהלים בנושא מילואים.

ראו גם

כללי

קריאה למילואים

תגמולים

תעסוקה