חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), תשע"א-2010 קובע כי אין לשחרר מהתחייבות בשירות קבע חיילת שהיא בהיריון, בחופשת לידה, בחופשה ללא תשלום אחרי חופשת לידה או במשך 60 ימים שלאחר כל אחת מהן, אלא באישור שר הביטחון או עובד משרד הביטחון אשר הוסמך מטעמו. השר (או העובד שהוסמך על ידו) לא יתן אישור לשיחרור מצה"ל, אם הסיבה לכך קשורה להיריון, ללידה או להיעדרות בשל חופשת הלידה.

פרטים

שם החוק:חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), תשע"א-2010
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הביטחון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.