אסור למעסיק לפטר עובדת בהיריון בגלל הריונה, החל מיום עבודתה הראשון
אם העובדת מועסקת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אסור לפטר אותה מכל סיבה שהיא אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים (ובכל מקרה לא יינתן היתר אם סיבת הפיטורים היא ההיריון)
עובדת שפוטרה שלא כדין בתקופת ההיריון זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק ולהגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים


החוק מגביל את היכולת של מעסיק לפטר עובדת בהיריון.

 • אסור למעסיק לפטר עובדת בהיריון אם הסיבה לפיטורים היא ההיריון, בלי קשר לוותק של העובדת.
 • אם העובדת מועסקת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אסור לפטר אותה מכל סיבה שהיא אלא אם ניתן היתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים (ובכל מקרה לא יינתן היתר אם סיבת הפיטורים היא ההיריון).
 • פיטורים כוללים גם אי-חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה, בתנאי שהחוזה לתקופה קצובה עומד באחד מהתנאים הבאים:
  • החוזה לתקופה קצובה הוא לתקופה של 12 חודשים או יותר.
  • החוזה לתקופה קצובה הוא לתקופה הפחותה מ -12 חודשים, אבל הוא האריך או חידש העסקה קודמת שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.
 • החובה לקבל היתר לפיטורי עובדת בהיריון חלה גם במקרה שבו מעסיק נתן לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שתמו 6 חודשים להעסקת העובדת, אך פיטוריה נכנסו לתוקף לאחר שחלפו 6 חודשים להעסקתה, וגם כאשר המעסיק כלל לא ידע כי העובדת בהיריון בעת קבלת ההחלטה על הפיטורים. לפסק דין בנושא ראו כאן.
 • החובה לקבל היתר לפיטורי עובדת בהריון חלה גם אם ההיריון החל בתקופה שבין מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים לבין המועד בו הפיטורים נכנסו לתוקף.
 • החובה לקבל היתר לפיטורי עובדת בהריון חלה גם אם העובדת גילתה על הריונה רק לאחר מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים והמעסיק לא ידע על הריונה בזמן מסירת ההודעה המוקדמת על הפיטורים. יחד עם זאת עובדה זו מהווה ראיה המעידה על כך שהמעסיק לא פיטר את העובדת בשל הריונה.
 • במהלך חודשי ההיריון אסור למעסיק לתת לעובדת הודעת פיטורים ללא היתר, גם אם הפיטורים נכנסים לתקוף רק לאחר תום 60 הימים המוגנים שלאחר חופשת הלידה. לקריאת פסק דין בנושא ראו כאן.
 • מעסיק המעוניין לפטר עובדת בתקופה זו, חייב להגיש בקשה להיתר לפיטורים.
  • ההיתר יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים רק אם שוכנעה כי הפיטורים אינם קשורים להיריון, לאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום.
  • החובה לבקש היתר לפיטורי עובדת בהיריון העובדת מעל 6 חודשים במקום העבודה חלה בכל מצב (גם אם נראה שאין קשר בין הפיטורים להיריון).
  • פיטורי עובדת בהיריון כאמור, ללא היתר, בטלים מעיקרם והעובדת תהיה זכאית לכל זכויותיה כאילו לא פוטרה.
  • על פי פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, כשניתן היתר לפטר עובדת בהריון במועד עתידי, זכאית העובד לתשלום שכרה עד למועד הפיטורים שקבוע בהיתר וכן לתמורת הודעת המוקדמת. לקריאת פסק דין בנושא: לחצו כאן .
 • עובדת שפוטרה שלא כדין בתקופת ההיריון זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק.

מי זכאי?

 • כל עובדת הנמצאת בהיריון (בכל שלבי ההיריון).

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין במהלך הריונה, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת רשאית לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים:
  • להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין לעבודה ולתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שלהן העובדת היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעסיק המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.
 • עובדת בהיריון שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ-6 חודשים ופוטרה מעבודתה עקב הריונה זכאית לתבוע פיצוי מכח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. על העובדת להוכיח שלא היתה סיבה לפיטוריה, ועל המעסיק להוכיח שלא פיטר אותה עקב הריונה. למידע נוסף ראו איסור אפליית עובדת בשל היותה בהיריון.
 • עובדת בהיריון שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה מעל 6 חודשים ופוטרה מעבודתה ללא היתר כדין, זכאית לתבוע פיצויים מכח חוק עבודת נשים. אם העובדת פוטרה עקב הריונה, היא זכאית בנוסף גם לתבוע פיצויים מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים