הקדמה:

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 מגדיר את זכויות הנשים בעבודה, ביניהן: זכויות האישה במהלך היריון וחופשת לידה, עבודות אסורות ומגבלות בעבודה, זכויות הוריות ועוד.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
נוסח החוק:
חוק קודם:
פקודת העבדתן של נשים, 1945

עידכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים הקשורים לחוק

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.