חינוך ישראלי פועלת לקידום וחיזוק חינוך הציבורי המושתת על ערכים הומניסטים-דמוקרטיים בזיקה לתרבותם של הילדים ברוח מגילת העצמאות, ומטרות חוק החינוך הממלכתי.
מעל 100 מוסדות חינוך וכ-15,000 ילדים מפעילים ולוקחים חלק בתוכניות שפיתחה התנועה.

פרטים

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
כתובת:ת"ד 52013 תל אביב
טלפון:072-2-200-202
שנת הקמה:1999
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

מטרות הארגון

  • חיזוק האמון והעצמאות הניתנים למנהלי ומורי בתי הספר כמקובל במערכות החינוך המובילות בעולם. 
  • הקמת רשות לאומית לחינוך – גוף בלתי תלוי שיקבע יעדי ליבה 
  • מימון מלא, שקלי, שקוף ושוויוני לבתי הספר - חינוך חינם כמקובל בעולם. 
  • קביעת כללים ארציים לרישוי והעסקת מורים שיבטיחו את מעמדם ואיכותם. 

פעילות

  • בית ספר ישראלי - תוכנית חינוך ייחודית הפועלת בבית הספר היסודי 'בית הכרם' בירושלים וב-4 בתי ספר נוספים בירושלים, חדרה, קרית אונו, רהט ואיבטין.
  • תרבות ישראל - תוכנית לימודים שפותחה למקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" בבתי הספר הממלכתיים, ומופעלת בכ-100 בתי ספר.
    • התוכנית שואפת להגביר את הידע של התלמיד בתרבות ישראל, היכרות עם אורחות חיים וערכים אוניברסליים בתרבות ישראל, וזיהוי התלמיד כחלק מעם ישראל, ממדינת ישראל ומהתרבות היהודית.
  • צח"י - צהרונים המופעלים בשיתוף עם בתי הספר. פעילות הצהרונים נעשית בקבוצות קטנות וכוללת מגוון חוגים בנושאי טבע, ספורט ואומנות. בנוסף למסגרת החינוכית והחברתית, מספקים הצהרונים לילדים ארוחת צהריים חמה. הצהרונים פועלים בימים א-ה, בין השעות 13:30 ועד לשעה 16:30.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם