טופס אישור על מוגבלות לדוגמה (מכתב)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


לצורך מימוש זכויות של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, נדרש לעיתים להגיש אישור על מוגבלות, החתום בידי רופא

קישור לקובץ המכתב:Pdf filetype.svgגרסת PDF
Doc filetype.pngגרסת Microsoft Word
נמענים:
  • רשימת קישורים מודגשים לגורמים שאליהם ממוען המכתב

פרטים

נמענים:
המעסיק
יוצר המכתב:
הרופא המטפל באדם עם המוגבלות

זכויות שהמכתב נועד להשיג