הקדמה:

  • עם מותו של אדם, עוברים כל הנכסים אשר הותיר אחריו ליורשיו, ההופכים לבעליהם החוקיים.
  • נכסים אלו, הקרויים "עיזבון", הם הירושה של המנוח.
  • הירושה עוברת ליורשים אך ורק עם מות המוריש.
  • חובותיו של המוריש עוברים גם הם ליורשיו, אך רק עד כדי השווי של מה שקיבלו בירושה.

חקיקה ונהלים


תודות