תוכנית "כאן גרים" משכנת סטודנטים בבתי אזרחים ותיקים
סטודנטים המשתתפים בתוכנית זכאים למלגת לימודים שנתית בסך 8,000 ₪
בתמורה למלגה, הסטודנטים יתחייבו ל-5 שעות שבועיות של פעילות משותפת ולתשלום הוצאות מגורים בסך 300 ₪ לחודש
למידע נוסף ראו באתר התוכנית
ראו גם

פרטים

ארגון מפעיל:משרד הבינוי והשיכון, המשרד לשוויון חברתי והתאחדות הסטודנטים בישראל
יישוב:כל הארץ
טלפון:03-6093330
8840*
עלות:300 ₪ בחודש
תחום ראשי:דיור ושיכון
תחום משני:סטודנטים/אזרחים ותיקים

תוכנית "כאן גרים" מעודדת שילוב של סטודנטים הזקוקים לדיור ואזרחים ותיקים המתגוררים בגפם.

 • התוכנית מסייעת לאזרחים ותיקים באמצעות מתן מענה לצרכיהם החברתיים, שיפור ביטחונם האישי ועידוד השארתם בקהילה.
 • במקביל, מקדמת התוכנית את הנגישות להשכלה גבוהה של סטודנטים המתקשים לעמוד בהוצאות המחיה והלימודים ואת מעורבות הסטודנטים בקהילה.
 • במסגרת התוכנית, הסטודנטים מתגוררים בדירותיהם של האזרחים הוותיקים ומתחייבים ל-5 שעות שבועיות של פעילות המשותפת לשניהם.
 • סטודנטים המשתתפים בתוכנית זכאים למלגת לימודים שנתית ממשרד הבינוי והשיכון בסך 8,000 ₪.
 • לפרטים נוספים, רא שאלות ותשובות על התוכנית באתר התאחדות הסטודנטים בישראל.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • נשים וגברים משתי אוכלוסיות היעד:

אופן קבלת השירות

 • לאזרחים ותיקים המעוניינים להשתתף בתוכנית: ניתן למלא טופס הרשמה מקוון, או לפנות אל מוקד הפניות במשרד לשוויון חברתי (המשרד לאזרחים ותיקים) בטלפון *8840 .
 • לסטודנטים המעוניינים להשתתף בתוכנית:
  • ניתן למלא טופס הרשמה מקוון, או לפנות להתאחדות הסטודנטים בישראל בטלפון 03-6093330.
  • כל סטודנט שישתתף בתוכנית יעבור הכשרה על-ידי התאחדות הסטודנטים בישראל.
  • המלגה השנתית בסך 8,000 ₪ תשולם לסטודנט בשני מועדים - בסוף סמסטר א' ובסוף סמסטר ב'.
 • המגורים המשותפים יהיו לתקופה של שנה סטודנטיאלית או קלנדרית, בהתאם להחלטה המשותפת של האזרח הוותיק והסטודנט.
 • הסטודנטים יתחייבו ל-5 שעות שבועיות של פעילות משותפת - פעילות שהאזרח הוותיק והסטודנט סיכמו עליה ושניהם לוקחים בה חלק.
דוגמה
פעילות משותפת יכולה להיות ארוחת ערב, לימודי מחשב, הליכה וכד'.

עלות השירות

 • על הסטודנטים המשתתפים בתוכנית לשלם 300 ₪ בחודש עבור הוצאות המגורים.