הקדמה:

תכנית "כאן גרים" משכנת סטודנטים בבתי אזרחים ותיקים
סטודנטים המשתתפים בתכנית זכאים למלגת לימודים שנתית בסך 8,000 ש"ח
בתמורה למלגה, הסטודנטים יתחייבו ל-5 שעות שבועיות של פעילות משותפת ולתשלום הוצאות מגורים בסך 300 ש"ח לחודש
למידע נוסף ראו באתר התכנית

פרטים

יישוב:
כל הארץ
טלפון:
03-6093330
8840*
עלות:
300 ש"ח בחודש
תחום ראשי:

תכנית "כאן גרים" מעודדת שילוב של סטודנטים הזקוקים לדיור ואזרחים ותיקים המתגוררים בגפם.

 • התכנית מסייעת לאזרחים ותיקים באמצעות מתן מענה לצרכיהם החברתיים, שיפור ביטחונם האישי ועידוד השארתם בקהילה.
 • במקביל, מקדמת התכנית את הנגישות להשכלה גבוהה של סטודנטים המתקשים לעמוד בהוצאות המחיה והלימודים ואת מעורבות הסטודנטים בקהילה.
 • במסגרת התכנית, הסטודנטים מתגוררים בדירותיהם של האזרחים הוותיקים ומתחייבים ל-5 שעות שבועיות של פעילות המשותפת לשניהם.
 • סטודנטים המשתתפים בתכנית זכאים למלגת לימודים שנתית ממשרד הבינוי והשיכון בסך 8,000 ש"ח.
 • לפרטים נוספים, רא שאלות ותשובות על התכנית באתר התאחדות הסטודנטים בישראל.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • נשים וגברים משתי אוכלוסיות היעד:

אופן קבלת השירות

 • לאזרחים ותיקים המעוניינים להשתתף בתכנית: ניתן למלא טופס הרשמה מקוון, או לפנות אל מוקד הפניות במשרד לשוויון חברתי (המשרד לאזרחים ותיקים) בטלפון *8840 .
 • לסטודנטים המעוניינים להשתתף בתכנית:
  • ניתן למלא טופס הרשמה מקוון, או לפנות להתאחדות הסטודנטים בישראל בטלפון 03-6093330.
  • כל סטודנט שישתתף בתכנית יעבור הכשרה על-ידי התאחדות הסטודנטים בישראל.
  • המלגה השנתית בסך 8,000 ש"ח תשולם לסטודנט בשני מועדים - בסוף סמסטר א' ובסוף סמסטר ב'.
 • המגורים המשותפים יהיו לתקופה של שנה סטודנטיאלית או קלנדרית, בהתאם להחלטה המשותפת של האזרח הוותיק והסטודנט.
 • הסטודנטים יתחייבו ל-5 שעות שבועיות של פעילות משותפת - פעילות שהאזרח הוותיק והסטודנט סיכמו עליה ושניהם לוקחים בה חלק.
דוגמה
פעילות משותפת יכולה להיות ארוחת ערב, לימודי מחשב, הליכה וכד'.

עלות השירות

 • על הסטודנטים המשתתפים בתכנית לשלם 300 ש"ח בחודש עבור הוצאות המגורים.