מדיניות השימוש של אתר 'כל שירות'

אתר כל שירות פועל להנגשת כל המידע על כל השירותים החברתיים בכל התחומים (בריאות, רווחה, חינוך...) לכל הקהלים (ילדים, קשישים, בעלי מוגבלות...) בכל מקום. 'כל שירות' הוא פרויקט שמפותח ומנוהל ע"י כל זכות בע"מ (חל"צ) מטעם הממשלה ומנוהל ע"י ועדת היגוי בראשות נציגת משרד ראש הממשלה ובהשתתפות משרדי ממשלה רבים (משפטים, מערך הדיגיטל הלאומי, חינוך, בריאות, רווחה...). האתר פועל בסיוע משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי.

הדף מסביר בהרחבה את מדיניות האתר כצפורט בפסקאות מדיניות התוכן, זכויות יוצרים, מדיניות הפרטיות ומדיניות משפטית.

מדיניות התוכן

התוכן באתר כל שירות מגיע ממספר מקורות כמפורט בהמשך. העקרונות שהאתר נוהג ביחס למידע הם:

 • האתר מנגיש לציבור מידע קיים עם מינימום התערבות
 • האתר מתייג את המידע בצורה אחידה. ראו בהמשך
 • מכיוון שרוב מקורות המידע מנהלים מערכות תיוג/סיווג שלהם, נדרש מיפוי בינן לטקסונומיה של כל שירות.
 • יש מספר מקורות מידע שצוות כל שירות מנהל בצורה ידנית. ראו בהמשך.

איכות התוכן

צוות 'כל שירות' עושה כמיטב יכולתו לספק לציבור מידע איכותי, שלם, עדכני ומדויק. רוב המידע מגיע ממקורות חיצוניים ולכן לצוות יש יכולת מוגבלת לאמת את המידע ולשפר את האיכות שלו. למרות המגבלות אנחנו פועלים בכמה מסלולים לשפר את איכות המידע:

 • בדיקת כתובות אוטומטית. במקרה של כתובת לא תקינה אנחנו עדיין מאפשרים את הצגת השירות בקירוב גיאוגרפי אופטימלי.
 • בדיקת טלפונים בלתי תקינים
 • הדרכות לשותפים איך להכניס מידע איכותי. הנושא רלוונטי בעיקר לאלכ"רים (עמותות וחל"צ) שמעדכנים מידע במערכת גיידסטאר.
 • כפתור "מצאתי טעות בנתונים" בכל דף שירות, שמאפשר להתלונן על בעיה עם המידע ולהניע תהליך שירות כמפורט בהמשך.
 • מנגנוני דירוג איכות שיעזרו לשותפים להשתפר (בפיתוח)

המקום המרכזי של מידע של אלכ"רים מגיידסטאר

אתר גיידסטאר מכיל מידע מקיף על כל העמותות והארגונים ללא כוונת רווח בישראל (אלכ"רים). הנתונים מבוססים על מקורות ממשלתיים ודיווחים רשמיים. באתר איזור של המידע ולונטרי שמאפשר לאלכ"רים להכניס תוכן שמתאר את הפעילויות שלהם (שירותים ותכניות) והיכן הן מתממשות (סניפים). בהקשר הזה חשוב לציין כמה נקודות משמעותיות:

 • 'כל שירות' שולף את המידע מגיידסטאר ברמה יום-יומית
 • גיידסטאר מאפשרים לאלכ"רים להגדיר 2 סוגי שירותים
  • שירותים שמממשים חוזה ממשלתי
  • שאר השירותים, רובם במימון פילנתרופי
 • המידע בממשק הוולונטרי מאפשר ל'כל שירות' להפנות את הגולשים לדפי מידע רלוונטיים באתר של האלכ"ר

תהליכי שירות לטיוב המידע ("מצאתי טעות בנתונים")

כפתור "מצאתי טעות בנתונים" מאפשר לגולשים באתר להתלונן על בעיה עם המידע. בעקבות זה נפתח התהליך הבא:

 • צוות 'כל שירות' בודק את התלונה, ואם הפונה השאיר.ה פרטי קשר כולל בהתייעצות
 • הבדיקה יכולה להעלות כמה סוגי בעיות שלכל אחת יש דרך טיפול שונה. רצ"ב כמה דוגמאות.
סוג התקלה מידע באחריות מה עושים הערות
טלפון שגוי עמותה שהכניסה את המידע בגיידסטאר פניה לעמותה כדי שתתקן את הטלפון נדרש מעקב
טלפון שגוי רשומה שהגיעה ממערכת ממשלתית
 • תיבחן אפשרות של תיקון ידני של מס. הטלפון
 • נדרש מעקב
השירות מתוייג לא נכון רשומה שהגיעה מגיידסטאר
השירות מוגדר בלשון פוגענית ("לדפוק את ה...") רשומה שהגיעה מגיידסטאר
 • פניה לעמותה כדי שתתקן את הניסוח
 • במקרה קיצוני הקפאת הרשומה עד לתיקון של הניסוח
בהמשך מתוכננת לקום ועדת האתיקה של האתר שתסייע להגדיר מהי לשון פוגענית כמו עוד נושאים

תיוג המידע

התיוג מתבסס על שיטת סיווג אחידה (טקסונומיה) שמתבססת על מודל שמיושם בבריטניה וארה"ב ועבר תרגום לעברית התאמות למציאות הישראלית "הטקסונומיה". הטקסונומיה מחולקת ל-2 ענפים:

 • סוגי השירות (responses) כגון ייעוץ משפטי, מעון, תכנית תעסוקה וכו'
 • קהלי יעד / מצבים (situations) כגון ילדים, חולי סרטן, דוברי ערבית וכו'


הטקסונומיה מאפשרת לתייג את המידע באתר כך שניתן יהיה לשלוף מידע עבור שירותי דיור חוץ ביתי עבור אוטיסטים. לצורך זה כל ארגון צריך לתייג את המידע שלו בצורה מדוייקת (זה אכן מה שאני עושה) אבל ללא "הגזמות שיווקיות" (אני מתייג את המידע כך שנראה שאני עושה הרבה יותר מהמציאות").
קיימות מספר אפשרויות לבעיות בתיוג המידע:

 • תיוג לא נכון: תייגו שיקום רפואי במקום שיקום אסירים
 • תיוג מטעה חלקית: תייגו שירות לחרדים כאשר אין בו שום ייחוד לחברה החרדית. בכך בעצם מפריעים לגולשים שרוצים לחפש שירותים שמותאמים לחברה החרדית.
 • ההמרה מתיוג של מערכת חיצונית לא מדוייקת. זה נושא שבאחריות צוות 'כל שירות'.

מקודות מידע

להלן רשימת מקורות המידע המרכזיים לכל שירות. בנוסף יש כמה מקורות שמנוהלים ע"י צוות כל שירות בצורה ידנית כמפורט בהמשך

מקור מידע אחריות למידע מטרת המערכת עדכניות פעולות בטעינת המידע
מסר משרד הרווחה המערכת מנהלת את המסגרות שמשרד הרווחה מפעיל ישירות או באמצעות אלכ"רים, חברות פרטיות ורשויות מקומיות קובץ מידע נשלח כל חודש ממערכות המידע של המשרד לאתר data.gov בשליפת המידע מתבצעות הפעולות הבאות
 • זיהוי של כתובות חסרות/שגויות
 • סינון החוצה של רשומות עם מידע חסר
 • מיפוי של קודים פנימיים לטקסונומיה של האתר
מרכזי בריאות הנפש בקהילה משרד הבריאות (מקור) רשימת מרפאות בריאות הנפש בקהילה. בקובץ המקורי יש מידע נוסף על זמני המתנה ממוצעים. המידע מתעדכן כנראה לעתים רחוקות בשליפת המידע מתבצעות הפעולות הבאות
 • זיהוי של כתובות חסרות/שגויות
 • סינון החוצה של רשומות לגבי מרפאות פרטיות
 • מיפוי של קודים פנימיים לטקסונומיה של האתר
מחלקות רווחה ברשויות המקומיות משרד הרווחה (מקור) רשימת מחלקות הרווחה המידע מתעדכן בצורה רציפה באתר GOV חיבור אוטומטי של כל מחלקה למספר שירותים סטנדרטיים שניתנים במחלקות + תיוג לטקסונומיה
מרכזי שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל) משרד הרווחה (מקור) רשימת מרכזי שירות לאזרח (שי"ל) המידע מתעדכן בצורה רציפה באתר GOV חיבור לדף שירות כללי של שי"ל + תיוג לטקסונומיה

מקורות מידע שמנוהלים ע"י צוות כל שירות

 • קפה אירופה וקפה בריטניה. רשימת מועדונים חברתיים לניצולי שואה. מקור המידע באתר כל זכות
 • מוקדי מידע ממשלתיים. מקור המידע באתר כל זכות
 • חלוםות אשפוז פסיכיאטרי (בתים מאזנים). מקור המידע באתר משרד הבריאות אבל עם טיוב מידע בעיקר בנושא כתובות ודרכי התקשרות.

זכויות יוצרים

ככלל, התוכן הכתוב באתר כל שירות זמין ברשיון Creative Commons BY-NC-SA 2.5 IL. פרטים אודות הרשיון ותנאים לשימוש במידע ניתן למצוא בדף זכויות יוצרים.

קיימים במערכת תכנים מסוימים הזמינים תחת רשיון אחר:

עיצוב האתר

עיצוב האתר מוגן בזכויות יוצרים ואין להשתמש בשום חלק ממנו ללא אישור "כל שירות".

תמונות

תמונות זמינות תחת מגוון רשיונות. מטרתנו היא להשתמש ככל הניתן בתמונות חופשיות, על מנת לאפשר לאחרים להשתמש במידע שלנו בלא מגבלות. אף על פי כן, ישנם מקרים בהם נשתמש בתמונות המוגבלות בזכויות יוצרים, כאשר אין חלופה טובה יותר. כמו כן, גם הרשיונות החופשיים מגוונים ואינם תואמים בהכרח זה לזה. כאשר רוצים לדעת את פרטי רשיון השימוש של תמונה, יש ללחוץ בשטחה (או על קישור לצידה) על מנת להגיע לעמוד המפרט את הרשיון ותנאי השימוש בה.

תכנים מאתרים אחרים

במערכת קיימים דפים המתבססים על מידע מאתרים אחרים בעלי רשיון תוכן שאינו זהה לשלנו - כיום מדובר בעיקר בתבניות תוכן שהועתקו מויקיפדיה העברית. עבור דפים אלו מצויין בתחתיתם הרשיון המתאים.

מדיניות פרטיות

להלן כמה עקרונות המתייחסים לפרטיות הגולשים והעורכים באתר כל שירות:

 • מבקרים מזדמנים לא חייבים להירשם בכל צורה שהיא ואין לכל-זכות יכולת או רצון לבצע כל מעקב אחריהם.

מדיניות Cookies (עוגיות)

"עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט שנשמרים במחשב הגולש לפי בקשת האתר; כמעט כל אתר משתמש בהן כדי לאסוף מידע סטטיסטי ו/או להקל על השימוש באתר ע"י שמירת העדפות או פרטי התחברות לאתר.

נוכל לסווג את העוגיות באופן כללי לשתי קטגוריות:

עוגיות של כל שירות

כל שירות משתמשת באופן ישיר בעוגיות לצרכים הבאים:

 • אם בחרתם להסתיר הודעה מנהלתית מטעם האתר

שירותי צד ג'

אנו עושים שימוש במספר שירותי צד ג' כד לאסוף מידע סטטיסטי (כל כלי עשוי להגדיר מס' עוגיות). בטבלה להלן מפורטים השירותים בהם אנו משתמשים ודרכים למנוע מעקב על-ידם; עם זאת, שימו לב שאם תבחרו לחסום שירות מסוים, החסימה תתקיים בכל האתרים, לא רק בכל שירות.

שם שימוש מדיניות פרטיות מניעת מעקב
Google Analytics איסף מידע סטטיסטי בלבד שאינו מאפשר לכל שירות זיהוי אישי על מנת לזהות מגמות שימוש באתר, לדוגמה: היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מאיזה אתרים מגיעים הגולשים וכדומה ראו כאן ראו כאן (נדרשת התקנת תוסף לדפדפן)

חסימה כוללת

ניתן להשתמש בדפדפן מיוחד או תוספים לדפדפן קיים כדי למנוע מעקב (ו/או פרסומות) בכל רחבי הרשת.

אזהרה
 • חשוב להיות מודעים לכך שחוסמי פרסומות עשויים למנוע התנהלות תקינה של אתרי אינטרנט שונים, ביניהם גם אתר זה (אם כי השתדלנו לאפשר זאת).
 • לא ניתן להשתמש בתוספים לכרום בטלפונים חכמים.

אפשרויות לדוגמה:

 • Privacy Badger, חוסם מעקב מבית ה-EFF, ארגון להגנת פרטיות מקוונת.
 • uBlock, חוסם פרסומות ומעקב הנחשב לאמין. ישנן גרסאות זמינות לכרום, פיירפוקס, Microsoft Edge
 • שימוש בדפדפן כגון Adblock Browser כדי לגלוש תוך חסימת פרסומות בטלפונים חכמים.

מדיניות משפטית

אנא קראו את ההבהרה המשפטית שלנו לפרטים.