כל זכות בע"מ (חל"צ) היא מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) המאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). כגוף ציבורי אנחנו מחויבים להגיש דוחות לרשות התאגידים. כארגון המאמין בשקיפות ארגונית חשוב לנו להציג את המידע גם לציבור הרחב.

השגי 2013

 • ב-2013 ביקרו באתר מעל ל-1,533,000 משתמשים ייחודיים!
 • מוזמנים לצפות במצגת סיכום 2013.
 • בחודש דצמבר 2013 ביקרו באתר מעל ל-205,000 מבקרים ייחודיים, גידול שנתי של כ-85%
 • בחודש דצמבר 2013 השתמשו באתר קרוב ל- 7,200 עובדי סיוע מקצועיים, גידול שנתי של כ-177%
 • סיימנו את השנה עם מעל ל-3,800 דפי תוכן בעברית (כולל דפים בכתיבה) - גידול שנתי של כ-27%
 • המשכנו להשקיע בכל-זכות בערבית והגענו ל-710 דפי תוכן גידול שנתי של כ-34%
 • השקנו את כל-זכות אנגלית וכבר יש בו מעל ל-450 דפי תוכן

הסבר מקוצר על נתונים כספיים

 • גייסנו תרומות ומענקים בסך של כ-1,200,000 ש"ח, כולל פירעון הלוואה בסך 100,000 ש"ח מסוף 2012
 • בנוסף גייסנו תרומות בשווה כסף (in kind) בהיקף של כ-700,000 ש"ח
 • ב-2013 הוצאנו כ- 1.3 מליון ש"ח הוצאה תזרימית
 • העסקנו סה"כ 11 שכירים, רובם בחלקיות משרה
 • מנכ"ל כל זכות שימש בתפקידו בהתנדבות במשרה מלאה במשך כל השנה
 • הפעילויות המרכזיות היו: הרחבת התכנים באתר, המשך גיוס שותפים למען הקמת קהילות הידע, הכנות ויישום של המיזם המשותף לזכויות ניצולי השואה והדרכת עובדי ומתנדבי מחלקות רווחה ועמותות
 • כמו כן נעזרנו בלא מעט עבודת מתנדבים

תרומות והכנסות - שנת 2013 - נתונים שוטפים מעודכנים ל-31/12/2013

תרומות למיזם (סכומים מעוגלים)

תורם סכום הערות
משפחת קורן 250,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2010. מתוך זה 100,000 ש"ח החזר הלוואה מסוף 2012.
קרן חברתית מובילה 257,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2012
קרן גנדיר 120,000 ש"ח התמקדות בזכויות צעירים, המשך תמיכה מ-2012
קרן גלילאו 100,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2010
AMOS AND RUTH WILNAI FOUNDATION 55,000 ש"ח
הקרן החדשה לישראל 62,000 ש"ח מענק 2012/2013 ומענק 2013/2014. המשך תמיכה מ-2010
מיטב-דש בע"מ 40,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2012
קרן פעמי תיקווה 10,000 ש"ח
הבנק הבינלאומי הראשון 10,000 ש"ח
תורמים פרטיים בארץ ובחו"ל (ישראלים) 35,000 ש"ח כולל תרומות דרך עיגול לטובה ומתן

פרוייקטים משותפים

שותף הפרוייקט סכום הערות
הקרן לידידות 37,000 ש"ח תרגום זכויות בריאות לאנגלית יחד עם עמותת שירה פרנסקי
הקרן לידידות 37,000 ש"ח השלמת פרוייקט הדרכת עובדות מח' לשירותים חברתיים על שימוש באתר 'כל זכות' - 2012
מיזמים משותפים עם ממשלת ישראל 221,000 ש"ח
מיזם זכויות במצב חירום עם דגש על תרגום לערבית ואמהרית 35,000 ש"ח בסיוע שתי"ל

תרומות נוספות

דו"ח מבוקר ל-2013

דו"ח כספי 2013 של כל זכות מבוקר ע"י רו"ח אבי פרקש ממשרד רו"ח זיו-האפט (BDO). הדו"ח כתוב כמובן בשפה חשבונאית. לצורך הסברים נוספים אפשר לקרוא את הדו"ח המילולי שהוגש לרשות התאגידים.

דו"ח מילולי ל-2013 שהוגש לרשות התאגידים

החוק מחייב כל עמותה וחל"צ להגיש דו"ח מילולי פעם בשנה. מוזמנים לקרוא את הדו"ח.

רשימת מקבלי השכר הגבוה ל-2013

החוק מחייב כל עמותה וחל"צ להגיש את רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה בארגון פעם בשנה. מוזמנים לקרוא את הדו"ח.