אסירות ואסירים שהם בני זוג מאותו המין עשויים להיות זכאים להתייחדות, אולם הזכאות לא כוללת קיום חיים משותפים בתוך הכלא

עתירה של זוג אסירות שביקשו לבטל את החלטת שירות בתי הסוהר להפריד ביניהן ולהעביר אחת מהן אגף, לאחר שקודם לכן שהו באותו אגף ועוד קודם לכן גם באותו התא. בנוסף, ביקשו שיאשרו להן ביקורי התייחדות.

 • בין שתי העותרות, שהכירו בכלא, התפתחה מערכת יחסית רומנטית. לטענתן, לאחר שנודע לשלטונות הכלא על הקשר ביניהן הן הועברו מהתא המשותף ולאחר מכן הופרדו בין האגפים השונים.
 • לאחר שהופרדו בין האגפים, העותרות ערכו הצהרת זוגיות בתצהיר חתום ומאומת כדין על-ידי עורך דין.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בתל-אביב - יפו
שם התיק:עע"א 2260/08, עע"א 2323
תאריך:07.10.2008
קישור:נוסח פסק הדין באתר נבו

טענות העותרות

 • זכות ההתייחדות היא זכות יסוד שחלה גם על בני זוג בני אותו המין.
 • יש להרחיב את הפרשנות של הזכות כך שההתייחדות תהיה לא רק לחיי אישות, אלא גם לצורך שהייה משותפת וניהול חיי שיגרה משותפים באותו תא ובאותו אגף.

טענות שירות בתי הסוהר

 • התנהגותן השלילית של העותרות ושיקולים של פירוק מוקדי כוח הובילו להפרדתן מאותו התא ומאותו האגף.

החלטת בית המשפט

 • השיקול של הפגיעה באורח חייהן של אסירות אחרות בתא כתוצאה מהשהייה המשותפת וצורת ההתנהלות של העותרות והפרדת העותרות עקב כך הוא סביר.
 • יש לערוך אבחנה ברורה בין חיים משותפים בתא אחד לבין זכותו של אסיר להתייחדות.
 • כעיקרון, אסיר לא יכול לבחור את התא בו ישהה ופקודת שב"ס לא מכירה בזכות של בני זוג, ואף בני זוג הטרוסקסואליים לקיים חיים משותפים בתוך כותלי בית הכלא בתא נפרד.
 • אין מקום להרחיב את מושג ההתייחדות כך שיאפשר קיום חיים משותפים באותו תא.
 • פקודת הנציבות שמסדירה את נושא ההתייחדות לא מבחינה בין מינם של בני הזוג שמבקשים התייחדות.

משמעות

 • משמעות הזכות להתייחדות לא כוללת קיום חיים משותפים בתוך הכלא.
 • בני זוג מאותו המין זכאים לקיים התייחדות, אם הם עומדים בתנאים הכלליים שמאפשרים התייחדות.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים