מוסד מוכר להשכלה גבוהה הוא מוסד שקיבל היתר לפתיחת מוסד והכרה כמוסד להשכלה גבוהה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה
לרשימת המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה ראו באתר המועצה להשכלה גבוהה
  • מוסד מוכר להשכלה גבוהה הוא מוסד שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
    1. הוא קיבל היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. קבלת היתר אינה מקנה למוסד סמכות להעניק תואר אקדמי (המוסד הלימודי מחויב ליידע על כך את הסטודנטים הנרשמים אליו ולציין זאת בפרסומיו).
    2. הוא קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. מוסד להשכלה גבוהה שקיבל הכרה יכול להעניק תארים אקדמיים אך ורק בתחומים שהוסמך להעניק בהם תארים על-ידי המועצה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות