הקדמה:

מוסד מוכר להשכלה גבוהה הוא מוסד שקיבל היתר לפתיחת מוסד והכרה כמוסד להשכלה גבוהה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה
לרשימת המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה ראו באתר המועצה להשכלה גבוהה

מוסד מוכר להשכלה גבוהה הוא מוסד שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:

  • הוא קיבל היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. קבלת היתר אינה מקנה למוסד סמכות להעניק תואר אקדמי (המוסד הלימודי מחויב ליידע על כך את הסטודנטים הנרשמים אליו ולציין זאת בפרסומיו).
  • הוא קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה על-פי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה. מוסד להשכלה גבוהה שקיבל הכרה יכול להעניק תארים אקדמיים אך ורק בתחומים שהוסמך להעניק בהם תארים על-ידי המועצה.
  • לרשימת המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה באתר המועצה להשכלה גבוהה.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות