הקדמה:

מנהל עבודה בענף הבנייה והשיפוצים הנו עובד בניין שעבר קורס והוסמך על ידי משרד הכלכלה לשמש כמנהל עבודה, ומועסק בפועל באתר בנייה בתפקיד מנהל עבודה, מנהל אתר או מנהל ביצוע בתחום התשתיות.
אתר בנייה הינו מקום אשר מתבצעת בו עבודת בינוי ,עבודת תשתיות, עבודות ציבוריות, עבודות הנדסה אזרחית, שיפוצים או עבודות צ"מה (ציוד מכני הנדסי)

בהתאם לסעיף 6.ב.לצו ההרחבה בענף הבניה, התשתיות. צמ"ה , עבודות ציבוריות ושיפוצים מיום 29.05.2015, מנהל עבודה הוא כל מי שעבר קורס והוסמך על ידי משרד הכלכלה לשמש כמנהל עבודה, ומועסק בפועל באתר בנייה בתפקיד מנהל עבודה, מנהל אתר או מנהל ביצוע בתחום התשתיות.

  • אתר בנייה - אתר בנייה הוא מקום אשר מתבצעת בו עבודת בינוי , עבודת תשתיות , עבודות ציבוריות, עבודות הנדסה אזרחית , שיפוצים או עבודות צ"מה (ציוד מכני הנדסי).

חקיקה ונהלים