עובד בניין הנו כל עובד, באתר בנייה, המועסק בתפקיד שאינו משרדי, לרבות עובד שיפוצים ,מנהל עבודה ומפעילי עגורן צריח (מנופאים)
אתר בנייה הינו מקום אשר מתבצעת בו עבודת בינוי, עבודת תשתיות, עבודות ציבוריות, עבודות הנדסה אזרחית, שיפוצים או עבודות צ"מה (ציוד מכני הנדסי)

עובד בניין הנו כל עובד, באתר בנייה , המועסק בתפקיד שאינו משרדי לרבות עובד שיפוצים,מנהל עבודה ומפעילי עגורן צריח (מנופאים).

  • אתר בנייה - אתר בנייה הוא מקום אשר מתבצעת בו עבודת בינוי, עבודת תשתיות, עבודות ציבוריות, עבודות הנדסה אזרחית, שיפוצים או עבודות צ"מה (ציוד מכני הנדסי).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים