שכר המינימום למנהלי עבודה בענף הבניין והשיפוצים הוא 7,500 ₪ לחודש למשרה מלאה ו- 41.2 ₪ לשעה
שכר המינימום עולה על פי הדרגה של העובד


עובדי בניין ושיפוצים ומנהלי עבודה זכאים לקבל שכר מינימום ואסור למעסיק לשלם להם שכר נמוך יותר.

 • החל מיום 01.11.2017 שכר המינימום למנהלי עבודה בענף הבניין והשיפוצים הוא 7,500 ₪ ברוטו לחודש למשרה מלאה.
 • משרה מלאה של עובדים בענף הבנייה הנה 42 שבועיות שהנן 182 שעות חודשיות, ועל כן שכר המינימום השעתי של עובדי בניין עומד על 41.20 ₪ (לפי החישוב 7,500/182).
 • שכר המינימום עולה על פי הדרגה של מנהל העבודה.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס.
 • למידע נוסף אודות שכר מינימום ראו שכר מינימום.
אזהרה
ערך זה מתמקד בשכר המינימום של מנהלי עבודה בענף הבנייה.

.

מי זכאי?

שכר המינימום למנהל עבודה החל מיום 01.11.2017

 • להלן טבלה המתארת את שכר המינימום של מנהל עבודה החל מיום 01.11.2017 בהתאם לדרגה של מנהל העבודה:
דרגה שכר מינימום חודשי לעובד במשרה מלאה שכר מינימום שעתי
1 7,500ש"ח 41.20 ₪
2 7,900ש"ח 43.40 ₪
3 8,325 ₪ 45.74 ₪
4 8,750 ₪ 48.07 ₪
5 9,200 ₪ 50.54 ₪
6 9,600 ₪ 52.74 ₪
7 10,000 ₪ 54.94 ₪

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו, לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).

דרגות וקידום בדרגה לעובד

 • הקידום בדרגות של העובד, עד דרגה 3 הינו אוטומטי:
 • עובד מתקדם בדרגה כל 3 שנים של עבודה מלאה בענף הבנייה בישראל, ולא על פי שנות הוותק אצל מעסיק מסויים.
  • בסעש (ת"א) 794-02-20 פסק בית הדין האזורי לעבודה כי את הוותק של 3 שנים לצורך קידום בדרגה יש לחשב לעובדי בניין לפי ימי עבודה בפועל (כולל ימי היעדרות בשכר) ולא לפי תקופת עבודה ברוטו (כפי שיש לחשב לעובדי שיפוצים).
  • מהאמור לעיל עולה שקידום בדרגה לעובד בניין המועסק 6 ימים בשבוע יתבצע אם יש לעובד 900 ימי עבודה מדווחים (300 ימי עבודה בשנה), ולעובד בניין המועסק 5 ימים בשבוע אם יש לעובד 783 ימי עבודה מדווחים (261 ימי עבודה בשנה).
  • יחד עם זאת, בית הדין ציין כי פסיקה זו תחול על התיק הנדון תוך הותרת השאלה העקרונית:" כיצד יש לחשב את הוותק לצורך קידום בדרגה" להזדמנות אחרת בה ניתן יהיה לקבל את עמדתם המלאה של הצדדים ליחסים הקיבוציים.
  • אשר על כן ובהיעדר פסיקה של בית הדין הארצי בנושא זה, אין עדיין הלכה מחייבת בשאלה זו.
 • מניין 3 השנים מתחיל מיום תחילת עבודתו של העובד בענף הבנייה, אך לא לפני יום 11.08.2010 (מועד כניסת צו ההרחבה בענף הבניין 2010 לתוקף).
דוגמה
 • עובד החל לעבוד במשרה מלאה בענף הבנייה (300 ימים בשנה) ב 01.01.2009, בדרגה מס' 1.
 • ב 11.08.2013 ( 3 שנים מיום 11.08.2010), התקדם העובד לדרגה 2.
 • ב 11.08.2016 ( 3 שנים מיום 11.08.2013) התקדם העובד לדרגה 3.
 • על עובד בניין, בעל ותק ענפי קודם, אשר מתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש, להציג בפני המעסיק החדש אסמכתאות לדרגתו ושנות עבודתו בענף הבנייה ושכרו ייקבע בהתאם לוותק שלו בענף.
 • עובד שמציג את האישור באיחור, יקבל תשלום לפי דרגתו, רטרואקטיבית 60 ימים ממועד הצגת האישור.

חישוב שכר המינימום לעובדים חלקיים ושעתיים

 • כדי לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית (המשתכר על בסיס חודשי - כלומר משכורת חודשית קבועה) יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
דוגמה
מנהל עבודה בדרגה 1 המועסק ב-1/2 משרה זכאי לשכר מינימום בגובה 3,750 ₪ (לפי החישו 7,500 X‏ 0.5).
דוגמה
מנהל עבודה שהועסק במשך 130 שעות במהלך חודש מסוים, זכאי לשכר בגובה 5,357 ₪ (לפי החישוב 130 שעות X‏ 41.20 ₪ לשעה).

תהליך מימוש הזכות

 • החובה והאחריות על תשלום שכר המינימום לעובד מוטלות על המעסיק. זכותו של העובד לקבל את שכרו, ללא צורך לנקוט פעולה כלשהי מצדו.
 • ניתן לוודא כי הזכות הוענקה ושכר המינימום שולם כדין באמצעות עיון בתלוש השכר, שאותו מחויב המעסיק למסור לעובד.
 • המעסיק חייב להציג ולפרסם במקום בולט לעין במקום העבודה מודעה המפרטת את זכותם של העובדים לשכר מינימום.
שימו לב
שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

תשלום השכר לעובדים פלסטינים


חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ההסתדרות אתר 1-700-700-331
*2383 מוקד בשפות עברית ערבית אנגלית רוסית
הסתדרות הנוער העובד והלומד אתר קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית אתר האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב אתר הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה אתר הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן אתר אוניברסיטת בר-אילן 03-7384695
טבקה אתר גיבורי ישראל 2, רחובות 7620921 072-2424622
נעמת אתר 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות
עתים אתר שלמה הלוי 5 ירושלים *8083
02-6482205
קו לעובד אתר ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
שדולת הנשים בישראל אתר הברזל 32 רמת החייל 03-6123990
תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אתר אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

ראו בנוסף

ארגון תחומי סיוע
פתחון לב - זכות בקלות תעסוקה וזכויות עובדים, הוצאה לפועל וגבייה
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן שוויון הזדמנויות בעבודה
התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לסיוע אזרחי באוניברסיטת בר אילן תעסוקה וזכויות עובדים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
משרד העבודה המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

[[[קטגוריה:עובדים בשכר נמוך]]