בעקבות מלחמת חרבות ברזל, בעלי בתים צמודי קרקע או דירות במבנים של עד שתי קומות עשויים לקבל אישור לבניית ממ"ד בתוך 14 ימים בלבד (ללא צורך בהיתר בנייה)
למידע רשמי ראו אתר פיקוד העורף
תאריך תפוגה
תאריך תפוגה: 25.10.2024
תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ״ד–2023 תפוג ב-25.10.2024

בתקופה שבין 25.10.2024-26.10.2023 ניתן לקבל אישור לבנייית ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) בבתים צמודי קרקע ובמבנים של עד שתי קומות במסלול מהיר - ללא צורך בקבלת היתר בנייה.

 • הממ"ד שבונים צריך להיות בשטח של 9 מ"ר לפחות (לא כולל קירות) ובנפח של 22.5 מ"ק לפחות.
 • אם התנאים ההנדסיים במקום לא מאפשרים לבנות ממ"ד במידות שצוינו, פיקוד העורף עשוי לאשר ממ"ד קטן יותר - בשטח של 5 מ"ר לפחות ובנפח של 12.5 מ"ק לפחות.

מי זכאי?

 • בעלי יחידת דיור ללא ממ"ד, שהיא אחת מאלה:
  • יחידת דיור במבנה של עד שתי קומות מעל פני הקרקע.
  • יחידת דיור צמודת קרקע (שאין מעליה או מתחתיה יחידת דיור נוספת).

תהליך מימוש הזכות

 • מי שמעונינים לבנות ממ"ד ביחידת הדיור שלהם ימנו עורך בקשה מטעמם (אדריכל, מהנדס או הנדסאי בניין/אדריכלות שיתכנן את הבנייה וילווה את התהליך).
 • עורך הבקשה יגיש אותה במערכת הרישוי של פיקוד העורף ויצרף את המסמכים בהתאם למפורט בתקנה 30ג.
 • התשובה לבקשה (אישור או דחייה) תישלח לעורך הבקשה באמצעות המערכת בתוך 14 ימים.
 • אם הבקשה תאושר, יהיה אפשר להתחיל בבנייה מייד עם קבלת האישור.
 • יש לבצע את כל הבדיקות שנדרשות לפי התקנים הישראלים במסגרת תהליך הבנייה ולהתקין מוצרים תיקניים בהתאם לאישור מכון התקנים ופיקוד העורף (חלונות ודלתות, צינורות אוורור, מערכת אוורור וסינון, מעברי צנרת, בדיקת אטימות ועוד).
 • בתוך 45 ימים מסיום העבודה, עורך הבקשה יעדכן את רשות הרישוי ואת פיקוד העורף ויצרף את המסמכים בהתאם למפורט בתקנה 30ד.
טיפ
 • כדי לקצר את תהליך התכנון, פיקוד העורף מציע דגמי ממ"ד שניתן לשלב בתוכנית שמוגשת לאישור.
 • כמו כן, ניתן להציב ממ"ד יביל (ממ"ד מוכן שמובילים לבית) מדגם שאושר על-ידי פיקוד העורף בהתאם לתוכנית.

גורמי ממשל

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים