הקדמה:

תושבים המתגוררים ביישובי קו העימות זכאים למענק ביטחוני עבור בניית ממ"ד
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


בהתאם לסעיף 7 לחוק הלוואות לדיור תושבים המתגוררים ביישובי קו העימות זכאים למענק ביטחוני עבור ביצוע דרישות מיגון מיוחדות שנקבעו על-ידי פיקוד העורף.

 • המענק ניתן עבור דירות חדשות ועבור דירות קיימות שהורחבו לצורך בניית ממ"ד.

סכום המענק (נכון ל- 04.02.2020)

 • גובה המענק נקבע בהתאם לסוג הדירה:
  • בבנייה עצמית, ברכישת דירה בבנייה צמודת קרקע, או בהרחבת דירה בבית צמוד קרקע, המענק יהיה בשווי 10,400 ש"ח.
  • ברכישת דירה חדשה/הרחבת דירה בבניין בן שתי קומות לפחות, המענק יהיה בשווי 9,100 ש"ח.
 • לסכומי המענק המעודכנים, ראו "מענק בטחוני" באתר משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

 • תושב ביישוב קו עימות הרוכש דירה חדשה מקבלן/חברת בנייה, או בונה בנייה עצמית. לרשימת היישובים המזכים במענק, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.
  • במקרה של בנייה עצמית/הרחבת דירה, מימוש הסיוע יתאפשר רק בהמצאת היתר הבנייה שהונפק אחרי ה- 19.12.2010 ואילך ועל פיו יש אישור לבנות ממ"ד קדמי.
  • במקרה של רכישת דירה חדשה, מימוש המענק יתאפשר רק בהמצאת חוזה רכישה שנחתם אחרי ה- 19.12.2010.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק ניתן באמצעות הבנקים למשכנתאות.
  • יש לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות לצורך הנפקת תעודת זכאות (הבנקים גובים עמלת ביצוע על הפעולה).
  • ראו פרטי יצירת קשר עם הבנקים.
 • לאחר בניית הממ"ד, יגיע מהנדס מטעם משרד הבינוי והשיכון לבדוק את הבנייה.
 • אם המהנדס מצא שנבנה ממ"ד תקני, המשרד יעביר אישור לבנק למשכנתאות להמשך טיפול והעברת כספי המענק.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים