הקדמה:

תושבים המתגוררים ביישובי קו העימות זכאים למענק ביטחוני עבור בניית ממ"ד בדירתם


בהתאם לסעיף 7 לחוק הלוואות לדיור תושבים המתגוררים ביישובי קו העימות זכאים למענק ביטחוני עבור ביצוע דרישות מיגון מיוחדות שנקבעו על-ידי פיקוד העורף.

 • המענק ניתן עבור דירות חדשות ועבור דירות קיימות שהורחבו לצורך בניית ממ"ד.
 • גובה המענק נקבע בהתאם לסוג הדירה. לסכומי המענק המעודכנים, ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.

מי זכאי?

 • תושב ביישוב קו עימות הרוכש דירה חדשה מקבלן/חברת בנייה, או בונה בנייה עצמית. לרשימת היישובים המזכים במענק, ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.
  • במקרה של בנייה עצמית/הרחבת דירה, מימוש הסיוע יתאפשר רק בהמצאת היתר הבנייה שהונפק אחרי ה- 19.12.2010 ואילך ועל פיו יש אישור לבנות ממ"ד קדמי.
  • במקרה של רכישת דירה חדשה, מימוש המענק יתאפשר רק בהמצאת חוזה רכישה שנחתם אחרי ה- 19.12.2010.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק ניתן באמצעות הבנקים למשכנתאות.
 • יש לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות לצורך הנפקת תעודת זכאות (לפרטי יצירת קשר עם הבנקים).
 • לאחר בניית הממ"ד, יגיע מהנדס מטעם משרד הבינוי והשיכון לבדוק את הבנייה.
 • אם המהנדס מצא שנבנה ממ"ד תקני, המשרד יעביר אישור לבנק למשכנתאות להמשך טיפול והעברת כספי המענק.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים