תושבים שמתגוררים ביישובי קו העימות זכאים למענק ביטחוני עבור בניית ממ"ד (מרחב מוגן דירתי)
קבלת המענק מותנית באישור מהנדס המחוז שהממ"ד שנבנה תקני


תושבים שמתגוררים ביישובי קו העימות זכאים למענק ביטחוני עבור ביצוע דרישות מיגון מיוחדות שנקבעו על-ידי פיקוד העורף.

 • המענק ניתן עבור דירות ובתים חדשים ועבור דירות ובתים קיימים שמורחבים לצורך בניית ממ"ד.
סכום המענק (נכון ל-29.07.2021)
סוג הדירה/הבית סכום המענק
דירה/בית בבנייה צמודת קרקע 10,400 ₪
דירה בבניין בן שתי קומות לפחות 9,100 ₪

מי זכאי?

 1. תושבים ביישובי קו עימות שרוכשים דירה או בית חדש/ה מקבלן - ניתן לממש את המענק אם לא חלפו 3 שנים ממועד החתימה על חוזה הרכישה והתמורה טרם שולמה במלואה לקבלן.
 2. תושבים ביישובי קו עימות שבונים/מרחיבים את דירתם או את ביתם בבנייה עצמית - ניתן לממש את המענק בתוך 3 שנים מקבלת היתר הבנייה.
  • מי שבבעלותם דירה או בית נוספים באזור עדיפות לאומית יהיו זכאים לקבל את המענק רק אחרי שימכרו אותם ויציגו את חוזה המכירה.
  • לרשימת היישובים המזכים במענק ראו אתר משרד הבינוי והשיכון.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק ניתן באמצעות הבנקים למשכנתאות.
 • יש לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות לצורך הנפקת תעודת זכאות (הבנקים גובים עמלת ביצוע על הפעולה).
 • אחרי שבונים את הממ"ד יגיע מהנדס מטעם משרד הבינוי והשיכון לבדוק שהבנייה בוצעה לפי התקן.
 • אם המהנדס יקבע שנבנה ממ"ד תקני, המשרד יעביר אישור לבנק למשכנתאות להמשך טיפול והעברת כספי המענק.

ערעור

 • מי שלא אושרה להם הזכאות יכולים לערער לוועדת חריגים עליונה של משרד הבינוי והשיכון.
 • אם מעוניינים לערער על החלטות ועדת החריגים העליונה ניתן לפנות לוועדה הציבורית לערעורים.
 • ניתן להגיש את הערעורים באמצעות הבנק למשכנתאות שבו מבקשים לממש את הסיוע.
 • יש לצרף למכתב הערעור מסמכים שתומכים בבקשה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים