הקדמה:

תושבים שמתגוררים ביישובי קו העימות זכאים למענק ביטחוני עבור בניית ממ"ד (מרחב מוגן דירתי)


תושבים שמתגוררים ביישובי קו העימות זכאים למענק ביטחוני עבור ביצוע דרישות מיגון מיוחדות שנקבעו על-ידי פיקוד העורף.

 • המענק ניתן עבור דירות חדשות ועבור דירות קיימות שהורחבו לצורך בניית ממ"ד.

סכום המענק (נכון ל-29.07.2021)

 • גובה המענק נקבע לפי סוג הדירה:
  • בבנייה עצמית, ברכישת דירה בבנייה צמודת קרקע או בהרחבת דירה בבית צמוד קרקע - המענק יהיה בשווי 10,400 ₪.
  • ברכישת דירה חדשה/הרחבת דירה בבניין בן שתי קומות לפחות - המענק יהיה בשווי 9,100 ₪.
 • לסכומי המענק המעודכנים ראו אתר משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

 • תושב ביישוב קו עימות שרוכש דירה חדשה מקבלן/חברת בנייה או בונה בנייה עצמית. לרשימת היישובים המזכים במענק ראו אתר משרד הבינוי והשיכון.
  • במקרה של בנייה עצמית/הרחבת דירה - מימוש הסיוע יתאפשר רק בהצגת היתר בנייה שהונפק אחרי ה-19.12.2010 ולפיו יש אישור לבנות ממ"ד קדמי.
  • במקרה של רכישת דירה חדשה - מימוש המענק יתאפשר רק בהצגת חוזה רכישה שנחתם אחרי ה-19.12.2010.

תהליך מימוש הזכות

 • המענק ניתן באמצעות הבנקים למשכנתאות.
 • יש לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות לצורך הנפקת תעודת זכאות (הבנקים גובים עמלת ביצוע על הפעולה).
 • לאחר בניית הממ"ד יגיע מהנדס מטעם משרד הבינוי והשיכון לבדוק את הבנייה.
 • אם המהנדס יקבע שנבנה ממ"ד תקני, המשרד יעביר אישור לבנק למשכנתאות להמשך טיפול והעברת כספי המענק.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים