"מעברים" הוא ארגון הפועל למען כלל הקשת הטרנסג'נדרית, טרנסקסואלים, ג'נדרקווירים, מתלבטים במגדרם ועוד.
מטרת הארגון לתמוך ולסייע בתהליכי שינוי אישיים של חברי וחברות הקהילה הטרנסית, תוך קידום תהליכים רחבים לשינוי חברתי.
ארגון "מעברים" פועל באמצעות הנגשת ידע ומשאבים לקהילה הטרנסית; קידום חקיקה לטובת נשים טרנסיות ואנשים טרנסים; עבודה מול גופים ממסדיים לשינוי מדיניות; העצמה כלכלית, תמיכה וסיוע רגשיים, קשר אישי עם חברות וחברי קהילה; ליווי וסיוע מול מוסדות; טיפוח מנהיגות בקרב צעירות וצעירים טרנסים.
הארגון נוקט גישה חדשנית להתמודדות עם דיכוי מגדרי, הכולל שילוב בין אקטיביזם בר-קיימא להחלמה מטראומה.

פרטים

תחומי עיסוק:להט"ב
אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:info@maavarim.org
טלפון:052-4776707
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

פרויקטים מרכזיים

  • מיצוי זכויות מול מוסדות בתהליך השינוי המגדרי, משרד הפנים, הועדה לשינוי מין, ועוד
  • טיפוח מנהיגות בקרב נוער טרנס ומתלבט במגדרו
  • "ברוכות הבאים" - שירות קבלת פנים ואוזן קשבת לאנשים טרנסג'נדרים, הורים ובני משפחה, ואנשי טיפול והוראה
  • סיוע בתביעה לקיצבה טרנסג'נדרית מביטוח לאומי
  • העצמה תעסוקתית וכלכלית
  • עבודה מול ועם תקשורת
  • קישור והפניה לרופאים ומטפלים ידידותיים
  • קידום אמנות של אנשים טרנסג'נדרים

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם