הקדמה:

ילדיו של מי שנספה בפעולת איבה יקבלו מענק בהגיעם למצוות
המענק מוצמד למדד המחירים לצרכן ומשתנה בתכיפות של 4 פעמים בשנה


ילדיו של מי שנספה בפעולת איבה יקבלו מענק בהגיעם למצוות.

מי זכאי?

  • ילדים של מי שנספה בפעולת איבה:
    • בנות - בהגיען לגיל 12 שנים,
    • בנים - בהגיעם לגיל 13 שנים.


תהליך מימוש הזכות

הערת עריכה
אוטומטי? מועבר לחשבון של ההורה ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 24.04.2014, 16:32 (IDT)

חשוב לדעת

  • המענק מוצמד למדד המחירים לצרכן ומשתנה בתכיפות של 4 פעמים בשנה (1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי ו–1 באוקטובר של כל שנה).


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים