יתומים של חללי פעולת איבה בני כל הדתות זכאים לקבל מענק בגיל מצוות (12 לבנות, 13 לבנים)
​בנוסף, בני/בנות הזוג השכולים זכאים לקבל הלוואה עבור אירוע בר/בת המצווה של ילדיהם היתומים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

ילדיהם של חללי פעולת איבה זכאים לקבל מענק בהגיעם לגיל מצוות.

  • בנוסף, בני/בנות הזוג השכולים זכאים לקבל הלוואה חד-פעמית עבור אירוע בר/בת המצווה של כל אחד מילדיהם היתומים.

היקף הסיוע

  • סכום המענק: 10,298 ₪ (נכון לינואר 2024).
  • סכום ההלוואה: עד 4,195 ₪ (נכון לינואר 2024).

מי זכאי?

  • המענק משולם עבור יתומי החללים שמגיעים לגיל מצוות (12 לבנות, 13 לבנים).
  • ההלוואה ניתנת לבני/בנות הזוג השכולים שזקוקים לסיוע במימון אירוע בר/בת המצווה.

הליך מימוש הזכות

  • המענק מצורף באופן אוטומטי לתגמול החודשי שמשולם להורה בחודש שבו הילדים מגיעים לגיל מצוות.
  • הורים שמעוניינים לקבל הלוואה יגישו בקשה בסמוך למועד בר/בת המצווה למחלקת השיקום בסניף המטפל או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים