חיילים בודדים זכאים למענק חודשי קבוע המשולם כתוספת לשכרם החודשי
למידע רשמי ראו אתר צה"ל


בנוסף לשכרם החודשי, חיילים בודדים זכאים למענק חודשי קבוע, ששיעורו 100% משכר היסוד של טוראי בשירות חובה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכאות למענק חודשי ניתנת אוטומטית למי שהוכר על-ידי צה"ל כחייל בודד.
  • המענק החודשי ישולם יחד עם תשלום שכר החובה.
  • כדי להיות מוכר כחייל בודד, יש להגיש בקשה ללשכת הגיוס האזורית (למי שטרם התגייס) או ליחידה שבה משרתים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

  • צה"ל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים