הקדמה:

מענק חימום משולם בחודש אוקטובר למקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה
סכום המענק הוא 563 ש"ח (נכון לשנת 2020)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מענק חימום משולם למקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה.

  • המענק הוא משפחתי ומצורף אוטומטית לקצבת השאירים המשולמת בחודש אוקטובר.
  • המענק הוא בסך 563 ש"ח, נכון לשנת 2020.
  • לפרטים על שיעורי המענק בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

  • זכאי לקבלת המענק מי שעונה על שני התנאים הבאים:

חשוב לדעת