הקדמה:

ילדיו של מי שנספה בפעולת איבה יקבלו מענק בהגיעם למצוות
המענק מוצמד למדד המחירים לצרכן ומשתנה בתכיפות של 4 פעמים בשנה


ילדיו של מי שנספה בפעולת איבה יקבלו מענק בהגיעם לגיל מצוות.

  • המענק משולם באופן אוטומטי בתגמול החודש שבו נחגג גיל המצוות.
  • סכום המענק (נכון לשנת 2021) הוא 9,313 ₪.

מי זכאי?

  • ילדים של מי שנספה בפעולת איבה:
    • בנות - בהגיען לגיל 12 שנים.
    • בנים - בהגיעם לגיל 13 שנים.

חשוב לדעת

  • המענק מוצמד למדד המחירים לצרכן ומשתנה בתכיפות של 4 פעמים בשנה (1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי ו–1 באוקטובר של כל שנה).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים