ילדים שהורה שלהם נספה בפעולת איבה זכאים למענק בגיל מצוות


ילדיו של מי שנספה בפעולת איבה יקבלו מענק בהגיעם לגיל מצוות.

  • סכום המענק: 9,880 ₪ (נכון לשנת 2023).

מי זכאי?

  • יתומים של חללי פעולת איבה:
    • בנות - כאשר הן מגיעות לגיל 12
    • בנים - כאשר הם מגיעים לגיל 13

הליך מימוש הזכות

  • המענק מצורף באופן אוטומטי לתגמול החודשי שמשולם להורה בחודש שבו הילדים מגיעים לגיל מצוות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים