ילדים שהורה שלהם נספה בפעולת איבה זכאים למענק בגיל מצוות


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

ילדיו של מי שנספה בפעולת איבה יקבלו מענק בהגיעם לגיל מצוות.

  • סכום המענק: 10,208 ₪ (נכון ל-2024).

מי זכאי?

  • יתומים של חללי פעולת איבה:
    • בנות - כאשר הן מגיעות לגיל 12
    • בנים - כאשר הם מגיעים לגיל 13

הליך מימוש הזכות

  • המענק מצורף באופן אוטומטי לתגמול החודשי שמשולם להורה בחודש שבו הילדים מגיעים לגיל מצוות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים