נפגע פעולת איבה שהוא גם מחוסר דיור עשוי לקבל מענק לרכישת דירה ראשונה בקומה נמוכה ללא מעלית, או לרכישת דירה בבניין עם מעלית (עד קומה ב’)
גובה המענק נקבע בהתאם לסוג הפגיעה ודרגת הנכות
המענק הינו חד פעמי


נפגע פעולת איבה מחוסר דיור עשוי להיות זכאי, למענק לרכישת דירה ראשונה בקומה נמוכה ללא מעלית, או לרכישת דירה בבניין עם מעלית (עד קומה ב’).

גובה המענק

  • גובה המענק נקבע בהתאם לסוג הפגיעה ודרגת הנכות:
סוג הפגיעה ודרגת הנכות סכום המענק (נכון ל-01.06.2023)
35% עד 49% על פגיעת רגליים, ראש, נפש או פוסט טראומה עד 159,250 ₪
50% עד 89% על כל הפגיעות עד 159,250 ₪
50% עד 89% על פגיעת רגליים, ראש, נפש או פוסט טראומה עד 238,755 ₪
90% עד 100% בכל סוגי הפגיעות עד 292,363 ₪

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • מענק דיור הינו מענק חד פעמי.
  • המענק ניתן לצורך רכישת דירה ראשונה בקומה נמוכה ללא מעלית, או לרכישת דירה בבניין עם מעלית (עד קומה ב’) בלבד.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים