בית הדין קבע שייחוס מעשים חמורים לאדם עלול להוות לשון הרע ויש לוודא שההאשמות נכונות לפני פרסום הדברים
פרסום שמכוון לפגיעה בפרנסתו של אדם יהיה חמור ביותר
פגיעה בידי מעסיק לשעבר תהיה חמורה במיוחד משום הפרת יחסי האמון וההדדיות שנמצאים בבסיס יחסי עבודה
בית הדין האזורי לעבודה חייב מעסיקים לשעבר של עובד לשלם לו פיצוי בסך של 100,000 ₪ בגין פרסומים המאשימים אותו בגניבה בעבודה וקוראים למעסיקים שלא להעסיק אותו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע
שם התיק:סעש (ב"ש) 52891-11-14
תאריך:08.01.2019
קישור:לקריאת פסק הדין

העובדות ופסק הדין

 • התובע הועסק כמנהל בחברה בתחום המסעדנות אשר היתה בבעלותם ובניהולם של הנתבעים.
 • העובד פוטר מהחברה על רקע צמצומים וסגירת מקום העבודה.
 • המעסיקים הפיצו בתפוצה רחבה הודעת דואר אלקטרוני והודעת וואטסאפ בה האשימו את העובד כי הוא גנב מהם בעת שעבד בחברה, וקראו למעסיקים אחרים שלא להעסיק את העובד.
 • בית הדין פסק באופן הבא:
  • האשמה בגניבה מהווה לשון הרע משום שיש בה כדי להשפיל ולבזות את העובד, והתפוצה הרחבה בה הופצו הדברים מהווה "פרסום" לפי דרישת החוק.
  • בניגוד לטענות המעסיקים, אין כל הוכחה שהדברים שפורסמו היו אמת וכי העובד אכן מעל בכספי החברה.
  • בנוסף, התפוצה הרחבה והקריאה שלא להעסיק את העובד מצביעים על חוסר תום לב מצד המעסיקים, ואינם סבירים בנסיבות העניין.
  • מקרה זה חמור במיוחד, גם משום שהפרסום הפוגע מהווה הפרה של יחסי האמון וההדדיות של יחסי העבודה שבין העובד לבין המעסיקים, וגם משום שהמעסיקים ביקשו לפגוע בפרנסתו העתידית של העובד.
 • בית הדין פסק כי כל אחד מהמעסיקים ישלם לעובד סכום של 50,000 ₪, ובסך הכל 100,000 ₪.

משמעות

 • האשמה במעשים חמורים עלולה להוות לשון הרע, ויש לוודא כי יש אמת בהאשמות לפני פרסומן.
 • קיימת חומרה מיוחדת כאשר הפרסום הפוגע נועד לפגוע בפרנסתו של האדם, וכאשר הפרסום הפוגע מפר את האמון והדדיות שביחסי העבודה שבין הצדדים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".