הקדמה:

בית הדין קבע כי מעסיק רשאי למנוע את התייצבותה לעבודה של סייעת בבית הספר שטרם התחסנה מפני נגיף הקורונה, ומסרבת להציג תוצאת בדיקת קורונה שלילית בתדירות קבועה
מעסיק רשאי לחייב עובד בגילוי מידע האם התחסן אם לא, שכן המידע בנוגע לעצם ההתחסנות של עובדים הוא מידע הרלוונטי למעסיק לצורך ארגון העבודה
אף שבדיקת הקורונה מהווה חדירה מסוימת לחרויות הפרט, זכותם של הילדים, הוריהם והצוות החינוכי לחיים ובריאות גוברת על זכותה של העובדת לפרטיות, לכבוד ולחופש העיסוק
חיובו של עובד להציג תוצאת בדיקת קורונה שלילית צריכה להיעשות לאחר שנבחנו חלופות העסקה אחרות, ובתדירות שאין בה כדי להכביד על העובד מעבר לנדרש. דרישה להציג בדיקה אחת לשבוע הנה דרישה מידתית וסבירה

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי בתל אביב
מס' תיק:
סע"ש 42405-02-21
תאריך:
21.03.2021
אזהרה
החלטה זו ניתנה במסגרת בקשה לסעדים זמניים בבית הדין האזורי לעבודה ואינה מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי החלטה זו, טרם ניתן פסק דין בהליך העיקרי וסוגיה זו לא נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • העובדת מועסקת כסייעת ומשלבת ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבית ספר המופעל על ידי המועצה המקומית.
 • לאור משבר הקורונה החליטה המועצה שעובדי חינוך שאינם מחוסנים כנגד נגיף הקורונה, יהיו מחויבים להציג אחת לשבוע בדיקת קורונה שלילית, כתנאי לכניסתם לבית הספר.
 • העובדת סירבה לציית להוראות אלה ולפיכך נאסר עליה להגיע לבית הספר.
 • העובדת הגישה לבית הדין בקשה למתן סעדים זמניים שונים ובכלל זאת ביטול החלטת המועצה ומתן צו המורה למעסיקה להשיבה לעבודתה באותו תפקיד ובאותו היקף.
 • הצדדים חלוקים בשאלה האם מעסיק רשאי למנוע את התייצבותו לעבודה של עובד שטרם התחסן מפני נגיף הקורונה ומסרב להציג תוצאת בדיקת קורונה שלילית.

החלטת בית הדין

 • בבקשה למתן סעד זמני (החלטה זמנית שנועדה לשמור על המצב הקיים עד שבית הדין יחליט סופית בתביעה לגופה) בית הדין בוחן התקיימותם של שני תנאים מצטברים עיקריים: סיכויי התביעה העיקרית, וקיומה של הצדקה למתן סעד טרם בירור התביעה לגופה, הנבחנת באמצעות "מאזן הנוחות".
 • חיוב עובד לבצע בדיקה רפואית ולמסור למעסיק את תוצאות הבדיקה פוגעת בזכותו החוקתית של העובד לאוטונומיה על גופו, בזכותו לפרטיות ובחופש העיסוק. למול זכותה של העובדה קיימת הזכות החוקתית של התלמידים ושאר העובדים לחיים ולבריאות והחובה של המעסיקה לדאוג לביטחונם של עובדיה, תלמידיה והוריהם, הן מכח יחסי העבודה והן כמחזיקה במקרקעין של בית הספר. לחובה זו יש להוסיף את הפררוגטיבה הניהולית של המעסיקה, המקנה לה חופש פעולה בניהול עסקיה ונובעת מזכותה הקניינית של המעסיקה במקום העבודה.
 • בנקודת הזמן הנוכחית, בה המשק הישראלי מנסה לחזור בימים אלו לשגרה ובכלל זה מערכת החינוך, זכותו הקניינית של המעסיק גוברת על זכותו של העובד לפרטיות והמעסיק רשאי לחייב עובד בגילוי מידע האם התחסן או לא, שכן המידע בנוגע לעצם ההתחסנות של עובדים הוא מידע הרלוונטי למעסיק לצורך ארגון העבודה, לרבות קביעת "קפסולות" עבודה, סידורי ישיבה וכיו"ב.
 • בכל הקשור לסיכוי התביעה קבע בית הדין האזורי כי בשלב זה של ההליך כפות המאזניים מאוזנות ומשכך, הועתקה נקודת הכובד לבחינת מאזן הנוחות.
 • בית הדין קבע כי על אף שהבדיקה מהווה חדירה מסוימת לחרויות הפרט, שכן מדובר בבדיקה פולשנית, הרי שבבואו לשים על כפות המאזניים מחד את זכותה של העובדת לחופש העיסוק, לפרטיות, ולכבוד ומנגד את זכות הילדים, הוריהם והצוות החינוכי לחיים - זכותם של האחרונים גוברת.
 • חיובו של עובד להציג תוצאת בדיקת קורונה שלילית צריכה להיעשות לאחר שנבחנו חלופות העסקה אחרות, ובתדירות שאין בה כדי להכביד על העובד מעבר לנדרש. בענייננו, נדרשה העובדת להציג בדיקה אחת לשבוע ומדובר בדרישה מידתית וסבירה.
 • לאור כל האמור לעיל בקשתה של העובדת לחזור לעבוד בתוך בית הספר למרות שאינה מחוסנת ומבלי להציג בדיקת קורונה שלילית, נדחתה.
 • יש לציין שהמעסיקה הצהירה כי העובדת אינה מושעית וכי אין כוונה לפגוע במשרתה, ובית הדין קבע כי העובדת זכאית לשכר עד למועד ההחלטה וכי המועצה אינה נדרשת בתשלום השכר כל עוד העובדת אינה חוזרת לעבודתה ושסוגיית הזכאות לשכר תיבחן בתיק העיקרי במסגרת פסק הדין הסופי.

משמעות

 • מעסיק אינו רשאי לכפות על עובד להתחסן או לבצע בדיקת קורונה, אבל לסירוב העובד יכולות להיות השלכות בהקשר של המשך ההתייצבות לעבודה.
 • בנסיבות מסוימות, מעסיק רשאי למנוע את התייצבותו לעבודה של עובד שטרם התחסן מפני נגיף הקורונה, ומסרב להציג תוצאת בדיקת קורונה שלילית.
 • מעסיק רשאי לחייב עובד בגילוי מידע האם התחסן אם לא, שכן המידע בנוגע לעצם ההתחסנות של עובדים הוא מידע הרלוונטי למעסיק לצורך ארגון העבודה.
 • מעסיק רשאי לדרוש מעובד שלא התחסן להציג בדיקת קורונה שלילית (אך לא לכפות עליו לבצע בדיקה). יחד עם זאת הדרישה צריכה להיעשות לאחר שנבחנו חלופות העסקה אחרות, ובתדירות שאין בה כדי להכביד על העובד מעבר לנדרש.דרישה להציג בדיקה אחת לשבוע הנה דרישה מידתית וסבירה.

חשוב לדעת

 • בית הדין הארצי לעבודה דחה את בקשת העובדת להגיש ערעור על החלטה זו של בית הדין האזורי.
  • בית הדין הארצי קבע כי נכון עשה בית הדין האזורי שעה שהשתית החלטתו על שיקולי מאזן הנוחות, והעיר כי על פני הדברים דרישת המועצה להצגת בדיקה שלילית בתדירות של פעם אחת לשבוע הנה מידתית. בית הדין קבע כי ההליך מעורר שאלות כבדות והנחה את בית הדין האזורי לקדם את הדיון בהליך העיקרי.
  • לקריאת החלטת בית הדין הארצי ראו כאן.
 • במסגרת החלטה אחרת בבקשה לצו זמני, דחה בית הדין האזורי לעבודה בחיפה בקשה של קופאית לבטל את מדיניות המעסיק לפיה עובדים יורשו להגיע לעבודה רק לאחר הצגת תו ירוק, היינו תעודת מתחסן/מחלים, או לחילופין הצגת בדיקת קורונה שלילית מ- 72 השעות האחרונות. עובדים שיסרבו לתנאים הנ"ל ולא ניתן להעסיקם מהבית או במקום מבודד, יתבקשו לנצל חופשה שנתית או לצאת לחופשה ללא תשלום, ואם יסרבו גם לתנאים אלה, יוזמנו לשימוע בטרם תישקל אפשרות לסיום עבודתם. בהחלטה נכתב כי הפגיעה בזכויות היסוד של העובדת נעשתה לתכלית ראויה של שמירה על בריאות העובדים ומשפחותיהם ובריאות הלקוחות וכל הגורמים הבאים במגע עם העובדים.
  • ביום 13.04.2021 דחה בית הדין הארצי את בקשת העובדת להגיש ערעור על ההחלטה של בית הדין האזורי וחזר על הקביעה לפיה נכון שההכרעה בין הזכויות השונות תתבצע בהליך העיקרי. הארצי דחה את טענת העובדת שבמקרה זה נכון להגיע לתוצאה אחרת לאור העובדה שהיא נדרשה להציג בדיקת קורונה כל 72 שעות וזאת בהתבסס על המלצות רפואיות ו המלצות יו"ר ההסתדרות ויו"ר נשיאות המגזר העסקי לפיהם מעסיק רשאי במקרים מסוימים, לדרוש מעובדים שאינם מחוסנים להציג בדיקת קורונה שלילית מדי 72 שעות.
 • במקרה אחר קבע בית הדין האזורי בבאר שבע כי החלטת מנהל בית הספר לפיה מורה שאינו יכול לעטות מסכה מסיבה בריאותית רשאי ללמד באמצעות הזום אך לא בצורה פרונטאלית, היא החלטה סבירה וראויה.
 • למידע נוסף בסוגיה זו ראו: הגבלות על התייצבותו בעבודה של עובד אשר טרם התחסן כנגד נגיף הקורונה.

חקיקה ונהלים


תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.