הקדמה:

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו נועד להגן על כבוד האדם וחירותו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב-1992
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים