הקדמה:

המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה מופעל על ידי האגף לשילוב חברתי בעיריית לוד, כדי לשפר ולקדם את מערכת היחסים בתוך ובין הקבוצות השונות בעיר, באמצעות יישום והטמעה של שיטת הגישור ליישוב סכסוכים בקהילה וקידום הרב תרבותיות הקיימת בלוד.
המרכז פועל באמצעות מתן מנדט ואחריות לקהילה לפתרון הסכסוכים הקיימים בתוכה ובעזרת פיתוח מקצועי של מנהיגות קהילתית, תרבותית, מתנדבת בתחום הגישור והדיאלוג הקהילתי.

פרטים

שיוך:
עיריית לוד - האגף לשילוב חברתי
כתובת רשמית:
רח' נרקיס 5, נווה זית, לוד
טלפון:
08-9150831

גישור

במרכז ניתנים שירותי גישור במגוון נושאים: סכסוכי שכנים, צרכנות, יחסי עבודה, משפחה (לא כולל ענייני גירושים) וקהילה.
הפניות למרכז מגיעות מהקהילה ומגורמים שונים, כגון: בתי משפט לתביעות קטנות, שי"ל, משטרת לוד, מוקד קליטה, נציב תלונות הציבור, מחלקות הרווחה ועוד. 70% מהמקרים מסתיימים בהסכם.
בין המגשרים ניתן למצוא אקדמאים, משפטנים, עובדים סוציאליים, מטפלים זוגיים, מנהלי עמותות, אנשי חינוך ועוד.
פעילויות המרכז בנושאי הגישור כוללות:

  • העברת קורסים והכשרות לתושבים כמגשרים, כולל קורסים ממוקדים למועצת נוער עירונית, קהילת יוצאי אתיופיה, החברה הערבית ויוצאי בריה"מ.
  • שיתוף פעולה עם המשטרה באמצעות מודל ייחודי לעבודה משותפת בנקודות שיטור קהילתיות.
  • גישור בחינוך - בשיתוף אגף החינוך העירוני פועלת תוכנית פיילוט להכשרת מגשרים צעירים בבתי ספר ותוכנית "גישורון" ב-3 גני ילדים בעיר.
  • חשיפה והטמעה של הגישור בקהילה, הנעשית בעיקר על ידי תושבים בוגרי קורס גישור שהוכשרו להנחיית מפגשי חשיפה.

דיאלוג קהילתי

הדיאלוג הקהילתי הוא כלי להידברות בין הזהויות והקולות השונים, המבוסס על כבוד הדדי ואחריות משותפת.
לחברי הקהילה ניתנת הזדמנות להעלות סוגיות משותפות לסדר היום הציבורי, לקחת חלק בקבלת החלטות, להשמיע את קולם ולהשפיע על החלטות הנוגעות למרחב הקהילתי בו הם חיים.

כשירות תרבותית

כשירות תרבותית עוסקת ביכולתן של מערכות להעניק שירות ללקוחות השונים זה מזה בערכיהם, באמונותיהם ובהתנהגותם, בכלל זה התאמת השירות הניתן לצרכיהם החברתיים, התרבותיים והלשוניים.
פעילות המרכז בתחום כוללת:

  • הכשרה מקצועית לנותני שירותים בעיר בנושא כשירות תרבותית
  • סדרת מפגשי חשיפה- "פסיפס התרבויות בלוד" לחברי הפורום ומגשרי המרכז
  • סדרת סדנאות לעובדים סוציאליים ולסמך מקצועי באגף הרווחה, להיכרות עם קודים ומאפיינים תרבותיים
  • קיום תהליך למידה עם עובדי הרווחה לבניית תוכנית עבודה להתאמה תרבותית באגף
  • יום הכשרה לצוות מקצועי עירוני בנושא רגישות תרבותית בוועדות תכנון טיפול והערכה

נושאים וזכויות